Več kot zgolj obračun plač

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Več kot zgolj obračun plač

ponedeljek, 04. september 2017    |    Poslovna področja, HRM-Plače, Rešitve, HRM-Place


Informacijski sistem za obračun plač in drugih dohodkov je del celovitega sistema KOPA HRM+. Prilagojen je visokim zahtevam v poslovnih skupinah in podjetjih, kjer izvajajo različne dejavnosti ter uporabljajo različne pravilnike oziroma sisteme nagrajevanja.
 

Zakaj je obračun plač za skupino podjetij lahko hkrati enostaven in zahteven?
Informacijski sistem za obračun plač in drugih dohodkov je del celovitega sistema KOPA HRM+. Prilagojen je visokim zahtevam v poslovnih skupinah in podjetjih, kjer izvajajo različne dejavnosti ter uporabljajo različne pravilnike oziroma sisteme nagrajevanja. Glavna prednost Kopine rešitve je, da se celoten obračun plač, ne glede na posebnosti, izvede z uporabo enotnega algoritma za izračun, ki je nastavljiv in ga lahko uporabnik tudi sam dograjuje ter dopolnjuje. Pri velikih sistemih je na tak način izračun plač bistveno bolj obvladljiv. Da to dosežemo, je seveda potrebna temeljita analiza, predvsem za večje poslovne sisteme. V praksi se velikokrat izkaže, da se dejanski izračun plače precej razlikuje od zapisanega v pravilnikih, saj se z leti nabere veliko manjših sprememb, ki niso ažurno vodene.


Uspešna implementacija zahteva izkušnje
Z našimi večletnimi izkušnjami in dobrimi praksami uporabnike vodimo pri poenotenju izračuna od analize, nastavitve algoritma in testiranja do produkcije. Pri večjih, kompleksnejših sistemih naletimo na več pasti, saj je v izračun vpletenih več ljudi, od katerih vsak pozna le ozek del problematike, običajno pa ni osebe, ki bi poznala celoto oz. bi znala “vleči nit“. Še večje težave so, če oseba, ki vodi projekt s strani uporabnika, nima dovolj pristojnosti za dodeljevanje nalog in stimuliranje članov projekta. Trudimo se, da iz dveh različnih skupin, katerih članov ne moremo izbirati, nastane tim, katerega člani si med seboj zaupajo in imajo enak cilj. Le tako lahko delo poteka nemoteno in po terminskem načrtu.


Prednost enotnega obračunskega algoritma
Uporabo enotnega algoritma za izračun plače po različnih obračunskih modelih omogočajo različni načini zbiranja podatkov; vnos podatkov po hierarhiji organizacijskih enot in statusne povezave z vrstami knjižb. Tudi vse izhodne datoteke za tekoče obračune za letne obdelave so povsem nastavljive. To pomeni cenejše in hitrejše prilagajanje izračuna plač oziroma ostalih prejemkov fizičnih oseb poslovnim ter še bolj pogostim zakonskim spremembam.

Več kot zgolj obračun plač