Hitrejši in cenejši obračun plač

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Hitrejši in cenejši obračun plač

torek, 18. september 2018    |    Poslovna področja, HRM-Plače, Rešitve, HRM-Place

 

Pomemben vpliv na zadovoljstvo zaposlenih ima še vedno plačilo za delo. Zaradi tega vodstva prilagajajo oblike in načine nagrajevanja, to pa pomeni neprestano spreminjanje postopka izračuna plač in drugih izplačil.

Uspešnost podjetja je zelo odvisna od zadovoljstva zaposlenih. Pomemben vpliv na zadovoljstvo zaposlenih ima še vedno plačilo za delo. Zaradi tega vodstva prilagajajo oblike in načine nagrajevanja, to pa pomeni neprestano spreminjanje postopka izračuna plač in drugih izplačil. Slednje povzroči, da so postopki obračuna  in zbiranja potrebnih podatkov, predvsem zaradi obsežnega ročnega dela in prepisovanja podatkov v nepovezanih sistemih, zamudni in nenatančni, kar posledično pomeni visoke stroške obračuna.

KOPA v okviru informacijskega sistema KOPA HRM ponuja programski paket za zajem in izračun plač ter drugih vrst izplačil, ki poleg izredne prilagodljivosti zagotavlja vrsto avtomatizmov, ki poenostavijo, pohitrijo in izboljšajo kakovost obračuna. Posebna odlika tega programskega paketa so poslovna poročila s kopico nastavljivih analiz in izračunom kazalnikov, ki so lahko avtomatizirani ali pa jih pripravi uporabnik sam, glede na poslovne zahteve. Pri tem so uporabniku v pomoč analitska orodja, ki so medsebojno povezana ter integrirana z informacijskim sistemom KOPA HRM.
Hiter in varen obračun
S programskim paketom KOPA OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNIH RAZMERIJ se hitro izvedejo prilagoditve izračuna plačil vsem fizičnim osebam. To hitrost omogoča samodejen prenos podatkov o razporeditvi iz kadrovske evidence na željen datum, dnevno vrednotenje dela s plačilnim razredom pri prenosu podatkov iz registracije delovnega časa in enostavno prilagajanje postopka oziroma algoritma samega izračuna. Podatki o izplačilih fizičnim osebam so zaščiteni z organizacijskimi pristopi (varnostna shema) in ustreznimi tehničnimi sredstvi.
Podpora za globalna podjetja
KOPA OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNIH RAZMERIJ s podporo za dinamične prevode zagotavlja večjezičnost, kar pomeni, da se lahko z istim programom, z različnimi algoritmi na isti bazi obračunava stroške dela in storitev  za poslovne subjekte iz različnih držav. Celoten sistem za obračun deluje na enem mestu, s čimer se racionalizira število uporabnikov in zniža stroške vzdrževanja. V podjetjih oziroma oddelkih z oddaljenih lokacij do osrednjega sistema dostopajo prek spleta, v skladu z  uporabniškimi pravicami za določen poslovni subjekt.
Hiter odziv na zakonske spremembe
KOPA redno spremlja zakonske spremembe v vseh državah, kjer se uporabljajo njene rešitve. Spremembe, na primer davčne ali delavske zakonodaje, ki imajo vpliv na obračun plač, se vedno pravočasno izvede. Svoje stranke o teh spremembah sproti obvešča ter jim pošilja navodila za vgraditev oziroma nastavitev sprememb v algoritem in poročila.

Strankam so na voljo tri ravni vzdrževanja programa KOPA OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNIH RAZMERIJ:
•    vse nastavitve in tudi spremembe izvedejo uporabniki sami,
•    nastavitve od bruto naprej so standardne, za spremembe skrbi KOPA,
•    vse nastavitve in spremembe izvaja KOPA

Največje prednosti
•    vsi  vnešeni podatki so avtorizirani, zaščiteni in varni
•    prevzem podatkov iz kadrovske evidence, veljavnih na izbran datum
•    prevzem prometnih podatkov iz različnih sistemov registracije delovnega časa
•    uvoz prometnih podatkov (ure, zneski) tabel v Excellu
•    razdeljevanje obračuna po pravnih subjektih ter skupen obračun za vse pravne subjekte
•    obračun istih podatkov z različnimi algoritmi - možnost simulacij
•    hitro in enostavno prilagajanje izračuna posamezne postavke
•    izpisi v  različnih datotečnih formatih (HTML, PDF, EXCELL, ...)
•    hitra priprava nove analize ali seznama za vodstvo, saj je postopek nastavitve enostaven
•    hitra priprava izhodnih datotek za banke, AJPES, DURS
•    temeljnica, prenos stroškov v stroškovno knjigovodstvo sta nastavljiva, tako da se lahko spremlja stroške glede na vnos mesečnih podatkov, matičnih SM ali v razmerju naštetih postavk
•    samostojno zbiranje osnov, na primer za poračun ali trinajsto plačo, iz obstoječih obračunov
•    takojšnja razpoložljivost podatkov iz vseh obračunov
•    priprava letnih obdelav je enostavna
•    takojšnja obvestila o zakonskih spremembah
•    enostavno vključevanje zakonskih sprememb po navodilih KOPE                             

 

Hitrejši in cenejši obračun plač