Samodejno obračunavanje odtegljajev od plač

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Samodejno obračunavanje odtegljajev od plač

torek, 30. avgust 2016    |    Poslovna področja, HRM-Plače, Rešitve, HRM-Place

 

Ročno vodenje odtegljajev od plač zaradi naraščajočega števila upravnih izplačilnih prepovedi že vpliva na povečanje dela v finančno-računovodskih oddelkih.
 
V zadnjem času se pojavlja vse več izvršb na delavčevo plačo in njegove prejemke, zato delodajalci zelo težko vodijo vrstni red in višino posameznih odbitih izvršb. Porajajo se tudi vprašanja o tem, na katere prejemke delavca se izvršba lahko vrši, po kakšnem vrstnem redu glede na vrsto in datum izvršbe ter kako se poravnavajo posamezne vrste obveznosti (glavnica, obresti, ostali stroški).

“V našem podjetju, kjer je okrog tisoč zaposlenih, ima vsaj 70 ljudi upravne in davčne izvršbe, nekateri od njih tudi več kot eno. Pred časom je bilo v povprečju le okoli deset zaposlenih z izvršbami, sedaj pa se njihovo število povečuje, predvsem zaradi zaostrene gospodarske situacije, ko ljudje niso več sposobni v rokih odplačevati svojih mesečnih obveznosti, kot so najemnina za stanovanje, obroki bančnih posojil, tudi kazni za cestnoprometne prekrške ipd.,” je pojasnila Irena Keblič, direktorica računovodstva v SWATYCOMET.

Ker je postalo vodenje tako številnih upravnih izplačilnih prepovedi zaradi ročnih postopkov praktično neobvladljivo, je KOPA izdelala inovativno rešitev za samodejni obračun odtegljajev od plače.

Pri določitvi vrstnega reda, maksimalnega zneska oziroma z zakonom določenega minimalnega zneska , ki je delavcu potreben za pokritje osnovnih življenjskih potreb in vrste dohodka, od katerih se izvršba vrši, je pomembno razločevanje med nedavčnimi in davčnimi obveznostmi. Kopina rešitev poleg maksimalnega zneska odtegljajev po posameznih vrstah (preživnine, sodni sklepi, različni davčni sklepi, bančni krediti, ostali osebni odtegljaji ...) upošteva tudi zakonsko določen vrstni red. “Pred tem smo morali za vsakega zaposlenega ročno pripraviti vse podatke za odtegljaje, pri čemer odtegljajev nikoli nisi mogel preračunati do zakonsko določene meje. Novi program pa gre celo tako daleč, da glede na zakonske zahteve in višino plače odtegljaje samodejno preračuna, in to do centa natančno,” je povedala Irena Keblič. Poskrbljeno je tudi za izpis obvestila delavcu o neplačanih fiksnih odtegljajih in obvestila upniku o neplačanih variabilnih odtegljajih oziroma izvršbah. V Kopi so dopolnili tudi plačilne liste, kjer je razvidno, kolikšen je točen dolg in koliko je bilo zaposlenemu odtegnjeno od tekoče plače.
 

Samodejno obračunavanje odtegljajev od plač