Nov računovodski standard MSRP 16 – Najemi

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Nov računovodski standard MSRP 16 – Najemi

ponedeljek, 24. september 2018    |    Poslovna področja, Finance in računovodstvo

 

Mednarodni standard računovodskega poročanja

Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo po Mednarodnem standardu računovodskega poročanja oz. MSRP (IFRS), morajo najpozneje z začetkom poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2019 ali po tem datumu, začeti uporabljati Mednarodni standard računovodskega poročanja - 16 Najemi.
MSRP 16 bo predvsem pri najemnikih temeljito vplival na bilančno prikazovanje sredstev, obveznosti in prihodkov. Posledice bodo tudi pri obdavčitvi. Standard je postal veljaven v EU z objavo uradnem listu EU 31. oktobra 2017, uredba 2017/1986.


 

Nov standard korenito spreminja način računovodstva, kot smo ga bili vajeni doslej. Največ sprememb bodo deležni najemniki, za katere se ukinja razvrščanje med poslovne in finančne, ampak bodo knjižili pravico do uporabe sredstva.
Zaradi uvedbe novega standarda, bo spremembe težko uveljaviti brez računalniške podpore za to področje. V Kopi smo v ta namen pripravili popolnoma nov sklop rešitev, ki obravnava to področje.

 

Naša rešitev zagotavlja vodenje evidence najemnih pogodb pri najemojemalcu, izdelavo amortizacijskega načrta na podlagi podatkov iz pogodbe o najemu (razmejitev vrednosti obresti in vrednosti sredstva v obroku), spremembe najemnih pogojev (višine obroka, obrestne mere ipd.) od določenega datuma dalje ter posledično sprememba amortizacijskega načrta za obdobje po uveljavitvi sprememb, do prenosov podatkov v glavno knjigo.

 

Nov računovodski standard MSRP 16 – Najemi