Neprecenljivo povezovanje proizvajalcev in kupcev

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Neprecenljivo povezovanje proizvajalcev in kupcev

petek, 07. september 2018    |    Rešitve, Kopa CC

 

KOPA Customer Connect s sodobnimi digitalnimi prijemi poveže proizvajalca in kupca visokotehnoloških izdelkov ter njuno sodelovanje nagradi s profitom.

V Kopi smo pred dvema letoma začeli z razvojem popolnoma nove informacijske rešitve, s katero želimo proizvajalcem visokotehnoloških izdelkov pomagati pri oblikovanju sodobnih storitev za njihove kupce oziroma končne uporabnike. Ob razvoju rešitve so nam kot izhodišče služili nekateri pogosti problemi, ki proizvajalcem onemogočajo izboljšanje uporabniške izkušnje, pridobivanje informacij za izpopolnjevanje izdelkov, vključevanje v nakupni proces za nove izdelke ter ponudbo dodatnih komercialnih storitev:

• Distributerski poslovni model ne omogoča poznavanja končnih kupcev in
neposredne komunikacije z njimi. Proizvajalec nima natančnih informacij, pri
katerih distributerjih kupujejo kupci.

• Produktna vsebina in meritve se nahajajo na različnih medijih in sistemih: javne
in zaprte spletne strani podjetja, FTP-strežniki, storitve za shranjevanje in deljenje
datotek, CD-ji, diski, USB-ključki … Distribucija vsebin poteka po različnih medijih
in kanalih: pošta, e-pošta, storitve za prenašanje velikih datotek …

• Za shranjevanje in deljenje datotek iz naprav ni ustreznega načina, ki bi zagotavljal
varnost pred spremembami, zlorabami ali izgubo ter omogočal enostavno
souporabo v različnih delovnih postopkih – na primer za zapis meritev iz merilnih
inštrumentov, za delovanje naprav …

• Standardne globalne storitve v oblaku, ki se že uporabljajo (DropBox,
OneDrive …) ne omogočajo dodelav, nadgradenj in prilagoditev specifičnim potrebam
proizvajalcev.

Seveda se v Kopi zavedamo, da pravzaprav vsak proizvajalec skozi proces digitalizacije išče svoje poti pri preoblikovanju produktov v storitve. Dejstvo je tudi, da obstaja še več problemov in ciljev, ki se jih lahko uresniči. Zato bomo svoj zadnji dosežek, KOPA Customer Connect neprestano izboljševali, da bo uporabnikom omogočal preizkušanje in uporabo novih storitvenih modelov, s katerimi bodo povečevali zadovoljstvo svojih kupcev ter še naprej rasli.

Blaž Paradiž, vodja skupine UREJENO.DOK

Neprecenljivo povezovanje proizvajalcev in kupcev