Elektronsko vodenje laboratorijskih vzorcev in analiz

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Elektronsko vodenje laboratorijskih vzorcev in analiz

torek, 11. september 2018    |    Poslovna področja, Kakovost

 

KOPA je v okviru celovitega poslovnega in proizvodnega informacijskega sistema razvila integriran laboratorijski informacijski sistem za upravljanje z vzorci.

Obvladovanje kakovosti vhodnih surovin je zamudno vendar odgovorno delo, ki vpliva celo na uspešnost poslovanja. V primeru, da vhodna kontrola oziroma laboratorij ne opravi svoje naloge kakovostno, ali da se zaradi ročnega vpisovanja podatkov pojavijo napake, lahko pride do odpoklica cele serije izdelkov, zaradi česar podjetje utrpi poslovno škodo in izgubi ugled.

V proizvodnih podjetjih laboratoriji velikokrat delujejo informacijsko ločeno od ostalih oddelkov, saj običajno rešitve niso povezane s poslovnim informacijskim sistemom. V primeru, da podjetja laboratorijskega sistema v preteklosti niso izboljševala in dograjevala se dogaja, da v laboratorijih uporabljajo različne šifrante od tistih v proizvodnem sistemu. Zaradi ločenega vodenja laboratorijskih vzorcev je priprava analiz in poročil zamudna, pri čemer prihaja tudi do mnogih napak.

 

KOPA je v okviru implementacije celovitega poslovnega in proizvodnega informacijskega sistema razvila integriran laboratorijski informacijski sistem za upravljanje z vzorci. Gre za zmožnosti, ki laboratorijem omogočajo vodenje vzorcev in analiz ter njihovo shranjevanje v elektronski obliki. V Kopi razvijajo generičen sistem, ki ga bodo uporabniki enostavno nastavili in prilagodili svojim procesom. “Na tak način smo kupcem zagotovili cenejšo in hitrejšo implementacijo laboratorijskega sistema,” je pojasnil Tomislav Ogorevc, vodja prodaje KOPA ERP.   

Osnova sistema je šifrant analiz oziroma določitev, ki jih laboratorij izvaja v povezavi s parametri in tolerancami. V sistem je možno neposredno vnesti izmerjene podatke ali pa jih ta izračuna po vnaprej pripravljenih formulah. Vnos analiz je omogočen na dva načina, bodisi da se vnese vzorec in pripadajoče analize bodisi da se vnese analizo in vzorce, ki vsebujejo to analizo. Za vsako analizo se lahko določijo tudi vrednostne točke, z ustrezno ceno. Analize z mejnimi vrednostmi se zapišejo v okviru posamezne klasifikacije, s klasifikacijo pa so povezane šifre analiziranih predmetov, ki se gibljejo v določenih mejnih vrednostih.

Kopin novi laboratorijski sistem prinaša vrsto koristi. Med prvimi je zagotovo takojšen vpogled v podatke po vnosu analiz. Nadaljnje iskanje, analiziranje in prikazovanje podatkov je hitrejše, kar povečuje delovno storilnost. Prikazane so tudi tolerance, pri čemer sistem proaktivno zmanjšuje napake pri meritvah, saj uporabnike samodejno opozarja o mejnih oziroma preseženih vrednostih. Največja vrednost pa je maksimalno izničenje morebitnega nastanka poslovne škode.

Elektronsko vodenje laboratorijskih vzorcev in analiz