Informacijska podpora, ki bo razbremenila vaše finančno računovodstvo

SLO ENG 

X

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Z novo informacijsko podporo finančno-računovodskim postopkom za celovito obvladovanje likvidnosti

Domov > Poslovna področja > FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
 

Sodobna informacijska podpora za upravljanje s finančnim premoženjem podjetja

 

Podjetja imajo pogosto težave zaradi pomanjkljivih informacij iz preteklih obdobij, neažurnih informacij  ter informacijsko ne integriranih procesov. Brez teh podatkov ne morejo pravočasno in učinkovito reagirati na spremembe.
Za podporo vsem osnovnim štirim računovodskim funkcijam (knjigovodstvo, načrtovanje, nadziranje in analiziranje) smo v podjetju Kopa izdelali programske pakete/rešitve, ki omogočajo vodenje, spremljanje in prikazovanje poslovnih sprememb in stanj finančnega računovodstva, pregledi so možni tako na ekranu kot na tiskalniku, izpisi pa so v dnevniški, zbirni in knjigovodski obliki.

KOPA ERP nadgrajuje finančno-računovodske postopke z naprednimi rešitvami in informacijsko podporo za finančni kontroling, stroškovno računovodstvo in obračun plač.

Rešitve in storitve

Obračun proizvodnje

Izbira pravih metod vrednotenja proizvodnje oz. vpeljane dobre informacijske rešitve so vezane na tip proizvodnje in ne na velikost podjetja. Končni cilj takšnih rešitev je, da omogočajo natančno in pravočasno posredovanje računovodskih informacij (na podlagi pravilnega obračunavanja) o nedokončani proizvodnji, višini stroškov in odhodkov. Edino tako lahko izračunamo lastno, nabavno in prodajno ceno našega izdelka in napovemo pravilen poslovni rezultat.

Denarni tok

Prave informacijske rešitve vam omogočajo obvladovanje denarnega toka (krvni obtok podjetja/vzdrževanje likvidnosti) in vam olajšajo sprejemanje težkih odločitev. Natančno boste vedeli koliko denarja ste prejeli v določenem času, koliko ste ga porabili za poravnanje svojih obveznosti in koliko bi ga še potrebovali pri nepredvidljivih situacijah. (neplačevanje dolžnikov, investicije, prekinitve v proizvodnji….)

Kontroling

Sodobna orodja in rešitve v  kontrolingu nam na enostaven in pregleden način prikažejo stanje podjetja na različnih poslovnih področjih.
Končni izdelek kontrolinga pa so poročila s pomočjo katerih vodstvo podjetja ocenjuje napredek in stanje poslovanja ter sprejema strateške in operativne odločitve za potrebe kakovostnega upravljanja in pravočasnega odzivanja na spremembe.

Spremljanje in doseganje plana

Rešitve za spremljanje rezultatov o uspešnosti poslovanja podjetja, ki jih ponujajo različni analitični programi, predvsem pa uporabno znanje o ključnih in povezanih podatkih potrebnih za doseganje ciljev, pomenijo konkurenčno prednost tistim, ki se odločijo vanje investirati.

Finančno spremljanje projektov

Učinkovite informacijske rešitve za vodenje projektov, ki združujejo projekte, ljudi, finance in dokumente, omogočajo v skladu z zastavljenimi cilji, boljši pregled nad finančno uspešnostjo projekta in lažje strateške odločitve podjetja.

 

IZPOSTAVLJENE POSLOVNE KORISTI IN PRILOŽNOSTI

Pohitritev poročanja in avtomatiziran zajem podatkov za ključne poslovodske analize in in poslovne odločitve

 

Hitri izpis bilanc in poročil, ki jih podjetje potrebuje za analize in obvezna področja

 

Priprava poljubnih analiz za poslovodstvo s pomočjo vnosa algoritma

 

Popoln vpogled v denarne tokove - kredibilne in hitre informacije za odločanje

 

Avtomatski obračuni po različnih amortizacijskeih stopnjah

 

Obvladovanje stroškov in dobičkonosnosti

 

Primeri dobrih praks
Dobre prakse nastajajo skupaj z našimi zadovoljnimi uporabniki
Novice in dogodki iz področja

 

ponedeljek, 17. februar 2020

Dejstva, prednosti in slabosti upravljanja dokumentov v oblaku in na lokalnih strežnikih.

ponedeljek, 24. september 2018

Nov standard korenito spreminja način računovodstva, kot smo ga bili vajeni doslej. Največ sprememb bodo deležni najemniki, za katere se ukinja razvrščanje med poslovne in finančne, ampak bodo knjižili pravico do uporabe sredstva.

torek, 14. avgust 2018

Novi poslovno-proizvodni informacijski sistem bo Mlinotestu omogočil, da bodo z enega mesta povezano upravljali finančne in materialne vire v vseh podjetjih v skupini.

nedelja, 10. junij 2018

Kopa ERP omogoča, da vse knjižbe iz pomožnih knjigovodstev v Glavno knjigo prenesete avtomatsko s pomočjo prenosov.

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas.

VODJA PROGRAMA
ga. Katarina PÖCK

+386 (0)41 690 819
+386 (0)2 88 39 721

katarina.pock@kopa.si

  • *