Digitalizacija kadrovske službe, funkcije in procesov

SLO ENG 

X

HRM - Kadri in Plače

Poskrbite za prave, zadovoljne ljudi, na pravih mestih in s pravimi kompetencami za razvoj zaposlenih in podjetja.

KADRI PLAČE

Domov > Poslovna področja > HRM IN PLAČE
 

Izzivi in strateška vloga
kadrovske funkcije

 

Z digitalizacijo kadrovske funkcije se kadrovska služba razbremeni operativnih zadolžitev in s tem se HR preobrazi v strateško podporo vodstvu. Kadrovski procesi in rešitve povezujejo ljudi, gradijo odnose in omogočajo osebni stik sodelavcev z vodji.

S tem postavimo temelje za spremljanje napredka, lahko identificiramo talente in vzgajamo naslednike. Krepijo se medsebojni odnosi, ki nam pomagajo doseči želene spremembe v kulturi podjetja. Digitalizacija HR s KOPA HRM za doseganje strateških ciljev podjetja (in osebnih ciljev posameznika).

Rešitve in storitve

Z digitalizacijo in razvojem kadrov spremenite vaš HRM iz operativne v strateško vlogo.

Planiranje kariere

Usklajevanje kariernih želja posameznika v smislu vertikalnega in horizontalnega napredovanja. Zagotavljanje privlačnega okolja za karierni razvoj, spodbujanje talentov in inovativnosti ter podpora drugačnim oblikam organiziranosti.

Kompetence

Sistematično obravnavanje znanj, spretnosti, lastnosti in značilnosti posameznika za uspešno delovanje timov in podjetja.
Usklajevanje zahtevanih in dejanskih kompetenc za učinkovito delovanje podjetja.

Letni razgovori - ocenjevanje 360°

Spremljanje in spodbujanje zaposlenih s pomočjo digitaliziranih letnih in obdobnih razgovorov, ki so del procesa nagrajevanja, izobraževanja, motiviranja, razvoja in sodelovanja s sodelavci ter strankami.

Planiranje izobraževanj

Načrtno dvigovanje kompetenc s planiranjem izobraževanj, ki je usklajeno s cilji posameznikov in cilji podjetja, katerega rezultati se kažejo v celoviti uspešnosti in pripadnosti.

Performance management

Kombinacija dobrih praks in metod za dvigovanje učinkovitosti podjetja ter zaposlenih s prepoznavanjem in vključevanjem potenciala kadrov, ki lahko predstavlja ključno konkurenčno prednost in bistveno vpliva na uspeh in ugled podjetja.

Obvladovanje osnovnih kadrovskih procesov

Kadrovska evidenca z osebno mapo vseh oseb, ki kakorkoli nastopajo v poslovnem sistemu, na enem mestu, z obvladovanjem in vodenjem vseh podatkov področja sistematizacije delovnih mest.

Brezpapirni HRM - digitalizacija kadrovske funkcije

Sprememba in pohitritev kadrovskih procesov, kjer več ni nepotrebnih papirnih dokumentov, ki upočasnjujejo procese.

IZPOSTAVLJENE POSLOVNE KORISTI in PRILOŽNOSTI

Razbremenitev kadrovske službe

z avtomatizacijo in digitalizacijo operativnih nalog pridobimo več časa za ukvarjanje z razvojem zaposlenih

Povečanje zavzetosti zaposlenih

s pomočjo 360stopinjskega ocenjevanja so zaposleni seznanjeni s svojo uspešnostjo in vedo kaj se od njih pričakuje

Prilagodljivost

Podprte konkurenčne prednosti in specifike podjetja.

Možnost hitrega odziva

Spremembe v okolju, ki so posledica zakonskih zahtev ali poslovnih priložnosti zahtevajo fleksibilnost kadrovske službe

Zagotavljanje kompetenc

za doseganje ciljev in ohranjanje kondicije na nivoju posameznika in podjetja za doseganje dobrih rezultatov

Razvoj kariere

Zagotavljanje privlačnega okolja za karierni razvoj, spodbujanje talentov in inovativnosti ter podpora drugačnim oblikam organiziranosti.

24/7 dostopnost do podatkov

samopostrežne informacije za vse zaposlene in s tem razbremenitev kadrovske službe

Lažje in pravilnejše odločanje

Celovitost in povezanost vseh podatkov. Podpora odločanju - HR analitika.

Uresničevanje strategije podjetja

Kadrovska služba pomaga zagotoviti ekipo, ki je sposobna realizirati strateške cilje podjetja.

Primeri dobrih praks
Dobre prakse nastajajo skupaj z našimi zadovoljnimi uporabniki
Novice in dogodki s področja
ponedeljek, 22. junij 2020

Vabilo na brezplačen webinar How_to@kopa.si.

sreda, 20. maj 2020

Največji kapital podjetja so zaposleni in strokovna usposobljenost zaposlenih predstavlja konkurenčno prednost podjetja.

ponedeljek, 06. april 2020

Modul e-Kuverte omogoča kadrovski službi, da na varen in enostaven način zaposlenemu pošlje kadrovske dokumente.

ponedeljek, 24. februar 2020

Podjetja nimajo veliko izbire pravih kadrov, zato je edini način, da pri izbiri ne gledajo samo na trenutno stanje kompetenc kandidatov, ampak tudi na njihov potencial.

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas.

VODJA PROGRAMA
ga. Katarina PÖCK

+386 (0)41 690 819
+386 (0)2 88 39 721

katarina.pock@kopa.si

  • *