SLO ENG 

X

KOPA PLAČE

Zanesljiva podpora obračunu plač

 

KADRI

Domov > Poslovna področja > HRM - Place
 

Prilagodljiv plačni sistem za obračun plač

 

Raziskave so pokazale, da je v modernem sistemu obračuna plač postalo najvažnejše, da je sistem obračuna mogoče hitro in enostavno spreminjati in slediti spremembam v sistemu nagrajevanja. Razni obvezni podatki pri obračunu in poročila, elektronske povezave z zunanjim okoljem preko interneta, hitrost v delovanju, enostavnost, točnost in podobne lastnosti so razumljive same po sebi.

Programski paket KOPA plače omogoča izračun, izplačilo, pripravo datotek in izpisov za posredovanje podatkov bankam, finančni upravi in zavodu za statistiko s pomočjo različnih elektronskih povezav ter izdelavo drugih analiz za potrebe podjetja z uporabo generatorja izpisov. Omogočene so nastavitve algoritmov za različne izračune: plače, regres, sejnine, nagrade učencem na praksi, božičnice, poračuni, izračun stanarin, dividende,...

Rešitve in storitve
 

E-kuverta

Brezpapirno pošiljanje plačilnega lista in odločbe o dopustu po elektornski pošti. V skladu s politiko podjetja se lahko zaposleni samostojno odloči, ali bo mesečno plačilno listo prejemal preko elektronske pošte ali klasično v papirni obliki.

 

E-vem

Oddajanje M obrazcev neposredno iz kadrovske evidence. Odpade vnos podatkov v e-VEM portal. Vmesnik je optimiziran za hkratno obdelavo večjega števila M obrazcev.

 

Poročila in analize

Enostavne nastavitve in izdelave končnih analiz, poročil in obrazcev, ki so zakonsko določeni ali jih podjetje potrebuje za interne namene.

 

Samodejno obračunavanje odtegljajev pri plačah

Poleg maksimalnega zneska odteglajev po posameznih vrstah, se upošteva tudi zakonsko določeni vrsti red.

 

IZPOSTAVLJENE POSLOVNE KORISTI in PRILOŽNOSTI

Simulacije različnih obračunov plač pri spreminjanju algoritmov

 

Visoka prilagodljivost pri obračunavanju plač

 

Povezljivost s proizvodnim sistemom in ostalimi poslovnimi sistemi

 

Lokalizacija plač za Slovenijo

 

V enem sistemu podprti različni pravni subjekti in povezana podjetja

 

Hitro in enostavno vključevanje podatkov iz prejšnjih obračunov v nov obračun

 

Spremljanje in arhiviranje stroškov plač za vsako izplačilo posebej

 

Časovni in stroškovni prihranki ter popolna samostojnost uporabnikov pri tehniki izračuna

 

Uvoz podatkov iz različnih registracij delovnega časa,  iz predpisane oz. dogovorjene  oblike excel-a

 

Primeri dobrih praks
Novice in dogodki s področja
torek, 18. september 2018

Pomemben vpliv na zadovoljstvo zaposlenih ima še vedno plačilo za delo. Zaradi tega vodstva prilagajajo oblike in načine nagrajevanja, to pa pomeni neprestano spreminjanje postopka izračuna plač in drugih izplačil.

četrtek, 16. avgust 2018

V mnogih podjetjih je obračun plač še vedno ena najbolj stresnih nalog. Ne samo, da je povezan z zbiranjem in obračunom velikih količin podatkov, podvržen je tudi številnim spremembam v zakonodaji ter zaostrenim razmeram v poslovnem okolju

ponedeljek, 27. november 2017

Podjetje Elektrode se je z integracijo rešitve za obračun potnih stroškov z obračunom plač izognilo ročnemu vnosu podatkov o izplačanih stroških službenih poti v obrazec REK.

ponedeljek, 04. september 2017

Informacijski sistem za obračun plač in drugih dohodkov je del celovitega sistema KOPA HRM+. Prilagojen je visokim zahtevam v poslovnih skupinah in podjetjih, kjer izvajajo različne dejavnosti ter uporabljajo različne pravilnike oziroma sisteme nagrajevanja.

Potrebujete pomoč ali posvet s strokovnjakom?

VODJA PROGRAMA
ga. Vilijana HAFNER

+386 (0)31 580 368
+386 (0)2 88 39 725

vilijana.hafner@kopa.si

  • *