Informacijska podpora vzdrževanju in preprosta analiza podatkov

SLO ENG 

X

VZDRŽEVANJE

Domov > Poslovna področja > VZDRŽEVANJE
 

IBM Maximo Informacijska podpora vzdrževanju

Rešitev omogoča zasnovati in vpeljati strategijo celovitega upravljanja sredstev in storitev z enim orodjem. V MAXIMO imamo centralno zajete in hranjene podatke ter na tej podlagi zagotovljene informacije za učinkovito grafično, terminsko in vsebinsko planiranje. Sočasno pa organiziramo, izvajamo, analiziramo in optimiramo vzdrževalna dela. Rešitev je namenjena vsem vrstam podjetjem in organizacijam, neodvisno od zahtevnosti procesov in števila uporabnikov

IBM Maximo omogoča učinkovito informacijsko podporo pri upravljanju ter vzdrževanju sredstev in storitev. Rešitev podjetje omogoča maksimiziranje produktivnosti, razpoložljivosti in podaljšanju življenjske dobe ključnih sredstev, krajšanju časa administrativnih postopkov, enostavnejšo analizo podatkov ter povrnitvi investicij.
 

Rešitve in storitve
IBM MAXIMO

Povezljivost med IBM Maximo s poslovnimi, nadzornimi in varnostnimi sistemi

  • ● S poslovnimi sistemi
  • ● S sistemom za zastoje
  • ● Beleženje prisotnosti
  • ● Nadzor in kontrola dostopa
  • ● SCADA

Informacijska podpora vzdrževanju

Odločitev o informacijski podpori upravljanju in vzdrževanju je postala potreba in je podpora vse procesom v upravljanju in vzdrževanju sredstev.

Spremljanje zastojev v realnem času

V podjetjih s kontinuirano proizvodnjo je ključno zagotavljanje čim višje razpoložljivosti strojev in zniževanja zastoje. Znižanje zastojev in upravljanje podatkov in vzdrževanja pa odločilno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev.

Za kognitivno poslovanje potrebujemo ustrezno IT podporo

IT podpora daje smisel nestrukturiranim in temnim podatkom in ponuja orodje za upravljanje podatkov v njihovem življenjskem ciklu.

Uspešne odločitve s pomočjo analize različnih podatkov

S pomočjo zajetih in analiziranih podatkov v realnem času lahko ukrepamo takoj. Po daljšem pretečenem času pa lahko izvedemo temeljitejšo analizo za poljubno obdobje na večjem številu podatkov.

 

IZPOSTAVLJENE POSLOVNE KORISTI in PRILOŽNOSTI

Podpora uporabnikom

Uporabnik informacijske podpore je razbremenjen na področju pridobivanje informacij in jih zgolj uporablja in sprejema končne odločitve

Analize v realnem času

V realnem času pridemo do podatkov, ki so ključni za odločitve.

Obvladovanje zastojev

Strateški pregled nad procesi v vzdrževanju

Dvig proizvodnje in nižanje stroškov

Primeri dobrih praks

Dobre zgodbe nastajajo skupaj z našimi zadovoljnimi uporabniki

Novice in dogodki s področja
ponedeljek, 15. junij 2020

Z implementacijo rešitve Kopa EAM – Customet Connect so v podjetju Robeta d.o.o. naredili pomemben korak v smeri uporabniške izkušnje svojih kupcev.

ponedeljek, 16. marec 2020

Predstavljamo pet pristopov, ki so jih podjetja uvedla s Kopinimi rešitvami z enim jasnim cilje - povečanje učinkovitosti.  

ponedeljek, 07. oktober 2019

Obveščanje o zastojih in potrebnih aktivnostih podpornih služb je ključna za učinkovito odpravljanje zastojev in zagotavljanje visoke razpoložljivosti proizvodne opreme. 

petek, 21. september 2018

Uvedba sistema IBM Maximo predstavlja velik korak naprej pri kakovosti vzdrževanja, s katero želi Steklarna Hrastnik prispevati k večji produktivnosti in zanesljivosti proizvodnih virov.

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas.

VODJA PROGRAMA MAXIMO
g. Aljaž GRADIŠNIK

+386 (0)31 680 543
+386 (0)2 88 39 765

aljaz.gradisnik@kopa.si

  • *