IBM Maximo

SLO ENG 

X

IBM MAXIMO

Popoln pregled nad vzdrževanjem

Domov > Rešitve > IBM MAXIMO
 

IBM Maximo
podpira poslovno strategijo

 

Kopa že 20 let deluje na področju razvoja rešitev z vodilno programsko opremo na področju vzdrževanja sredstev IBM™ Maximo®. Enterprise Asset Management (EAM) predstavlja izziv v obdobju IoT, s konstantnim generiranjem podatkov s strani zaposlenih, senzorjev in naprav.

Rešitev za podporo vzdrževanju KOPA EAM je celovita rešitev upravljanja s sredstvi, ki zajema IBM™ Maximo® in strokovno implementacijo IT podpore poslovnim procesom vzdrževanja s strani Kopinih strokovnjakov. Omogoča upravljanje sredstev, dela, skladiščnega poslovanja ter nabav na enotni platformi.

Nova dimenzija učinkovitosti poslovanja

Enotni storitveni center z ustrezno informacijsko podporo

Večji prispevek podpornih storitev k uspešnosti poslovanja

Lažje izpolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov
Nova stopnja vzdrževanja

Vzdrževanje ni samo spremljanje dogodkov in odprava napak (reaktivno vzdrževanje), temveč je pomembna panoga, ki na podlagi analize zbranih podatkov iz različnih virov (CRM, ERP, proizvodnega procesa, strojev, meritev temperature, vlažnosti..) z veliko verjetnostjo predvidi dogodke in sproži prediktivno vzdrževanje. To v končni fazi pripelje do večje produktivnosti in kakovostnejših izdelkov, brez odpovedi delovanja in nenapovedanih zastojev.
Dober pregled nad podatki o preteklih, tekočih in načrtovanih vzdrževalnih aktivnostih vodi v visoko produktivnost ter nam omogoča hitro uvajanje ukrepov.

Kaj rešuje KOPA EAM?

 • • Celovit pregled nad vzdrževalnimi procesi za hitro in ustrezno ukrepanje,

 • • Znižanje stroškov vzdrževanja in povečanje kakovosti vzdrževalnih procesov,

 • • Povečanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v vzdrževanju,

 • • Dvig razpoložljivosti strojev in naprav zaradi zmanjšanja in skrajšanja zastojev,

 • • Lažje izpopolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov

 

" Za IBM Maximo in Kopo smo se odločili na podlagi tehnične rešitve, razširjenosti in uporabnosti tega programa ter na podlagi servisne podpore "

Tomaž Jelenko, direktor vzdrževanja Swatycomet d.o.o.

V KOPA EAM lahko vključimo

 •  • Spremljanje /evidenca sredstev, lokacije

 • • Stavbe in upravljanje stavb

 • • Delavci - delovni čas, evidenca odsotnosti, bolniške/dopusti

 • • Evidenca o rednih in izrednih pregledih strojev in naprav

 • • Skladišče rezervnih delov (koliko jih imamo na zalogi, koliko jih dejansko potrebujemo - uskladitev naročil z dejanskimi potrebami)

 • • Spremljanje dela, rokov, razpisovanje e-delovnih nalogov, postavljanje rokov, nosilcev del. Možen vnos po delavcu, stroju, opravilu

 • • Spremljanje, načrtovanje in izvajanje preventivnega vzdrževanja

 • • Evidenca o strokovnih usposabljanjih - obveščanje kdaj poteče, da se lahko delavca pravočasno prijavi na šolanje

 

maximo

 

Povrnitev investicije

Rešitev KopaEAM podaja odgovor na vprašanje kako optimalno voditi vzdrževalne procese na sredstvih z najnižjimi stroški in minimalnim vplivom na ostale poslovne procese in s tem maksimizirati povrnitev investicije (ROI – Return on Investment). Učinki investicije se kažejo v večji razpoložljivosti proizvodnih sredstev, manjši obremenitvi vzdrževalcev (ročno odpiranje delovnih nalogov za zastoje) in v višji učinkovitosti podjetja.

Z investicijo v informacijsko podporo vzdrževanju s pomočjo rešitve KopaEAM lahko dosežete:

 • • večjo učinkovitost dela za 10% do 20%,

 • • povečanje razpoložljivosti sredstev za 3% do 10%,

 • • zmanjšanje potrebnih investicij v novo opremo od 3% do 5%,

 • • boljšo izkoriščenost garancij za 10% do 50%,

 • • zmanjšanje stroškov skladiščenja do 20%,

 • • zmanjšanje stroškov materiala in rezervnih delov od 5 do 10%,

 • • zmanjšanje nabavnih stroškov med 10% in 40%.

 

Rešitev KOPA EAM se je pokazala kot primerna rešitev za različne vrste industrije, kot je avtomobilska, elektro, rudarstvo, prehrambna in predelovalna industrija. Primerna tako za srednja, kot za velika podjetja.

 

Novice in dogodki s področja
sreda, 27. januar 2021

Želite kreativno in timsko okolje za svoj osebni in strokovni razvoj? Postanite del KOPA ekipe, ki prihodnost spreminja v sedanjost.

Za okrepitev naše ekipe iščemo sodelavca/ko na delovnem mestu Aplikativni inženir  za področje IBM Maximo/ IBM Control Desk m/ž

ponedeljek, 15. junij 2020

Z implementacijo rešitve Kopa EAM – Customet Connect so v podjetju Robeta d.o.o. naredili pomemben korak v smeri uporabniške izkušnje svojih kupcev.

ponedeljek, 02. december 2019

Izboljšana verzija IBM® Maximo® Delovnih centrov.

ponedeljek, 07. oktober 2019

Obveščanje o zastojih in potrebnih aktivnostih podpornih služb je ključna za učinkovito odpravljanje zastojev in zagotavljanje visoke razpoložljivosti proizvodne opreme. 

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas.

VODJA PROGRAMA MAXIMO
g. Aljaž GRADIŠNIK

+386 (0)31 680 543
+386 (0)2 88 39 765

aljaz.gradisnik@kopa.si

 • *