SLO ENG 

X

HRM - KOPA Kadri

Poskrbite za prave, zadovoljne ljudi, na pravih mestih in s pravimi kompetencami za razvoj zaposlenih in podjetja

Domov > Rešitve > KOPA KADRI
 

Izzivi in strateška vloga
kadrovske funkcije

 

 Z digitalizacijo kadrovske funkcije se kadrovska služba razbremeni operativnih zadolžitev in s tem se HR preobrazi v strateško podporo vodstvu. Kadrovske rešitve povezujejo ljudi, gradijo odnose in omogočajo osebni stik sodelavcev z vodji.

S tem postavimo temelje za spremljanje napredka, lahko identificiramo talente in vzgajamo naslednike. Krepijo se medsebojni odnosi, ki nam pomagajo doseči želene spremembe v kulturi podjetja. Digitalizacija HR s KOPA HRM za doseganje strateških ciljev podjetja (in osebnih ciljev posameznika).

 

Rešitve in storitve

 

Planiranje kariere

Usklajevanje kariernih želja posameznika v smislu vertikalnega in horizontalnega napredovanja. Zagotavljanje privlačnega okolja za karierni razvoj, spodbujanje talentov in inovativnosti ter podpora drugačnim oblikam organiziranosti.

Kompetence

Sistematično obravnavanje znanj, spretnosti, lastnosti in značilnosti posameznika, za uspešno delovanje timov in podjetja. Usklajevanje zahtevanih in dejanskih kompetenc za učinkovito delovanje podjetja.

Letni razgovori - ocenjevanje 360

Spremljanje in spodbujanje zaposlenih s pomočjo digitaliziranih letnih in obdobnih razgovorov, ki so del procesa nagrajevanja, izobraževanja, motiviranja, razvoja in sodelovanja s strankami ter sodelavci.

Planiranje izobraževanj

Načrtno dvigovanje kompetenc s planiranjem izobraževanj, ki je usklajeno s cilji posameznikov in cilji podjetja, katerega rezultati se kažejo v celoviti uspešnosti in pripadnosti.

Performance management

Kombinacija dobrih praks in metod za dvigovanje učinkovitosti podjetja ter zaposlenih s prepoznavanjem in vključevanjem potenciala kadrov, ki lahko predstavlja ključno konkurenčno prednost in bistveno vpliva na uspeh in ugled podjetja.

 

Brezpapirni HRM - digitalizacija kadrovske funkcije

Sprememba in pohitritev kadrovskih procesov, kjer več ni nepotrebnih papirnih dokumentov, ki upočasnjujejo procese in lahko prikazujejo napačno informacijo.

IZPOSTAVLJENE POSLOVNE KORISTI in PRILOŽNOSTI

Razbremenitev kadrovske službe

Povečanje zavzetosti zaposlenih

Prilagodljivost

Možnost hitrega odziva

 

Zagotavljanje kompetenc

 

Razvoj kariere

 

24/7 dostopnost do podatkov

 

Lažje in pravilnejše odločanje

 

Uresničevanje strategije podjetja

 

" Želeli smo celovit centralni informacijski sistem, samostojne uporabnike, hitro odzivnost, kompatibilnost z obstoječimi IS v družbi in visok nivo varovanja podatkov. Obenem pa želimo ohraniti vse dobre stvari iz starega sistema, ki smo jih leta in leta nadgrajevali z lastnim znanjem, ter obdržati vso dosedanjo zgodovino podatkov "

Sonja Kugonič, vodja Kadrovsko-splošnega področja, Premogovnik Velenje

Novice in dogodki s področja
torek, 19. marec 2019

Slaba in nejasna komunikacija je poleg neustreznega planiranja virov, drugi najpomembnejši razlog za neuspeh projektov,1 digitalne kompetence pa ene izmed ključnih za uspešno izvedbo le teh.

ponedeljek, 14. januar 2019

Nedopustno je, da že majhni oddelki  kadrovske službe več kot polovico časa porabijo za rutinska opravila, ki nimajo nobene zveze z razvojem zaposlenih ter pridobivanjem in  ohranjanjem kakovostnih kadrov.

četrtek, 29. november 2018

Inovativna uporaba informacij o kompetencah podjetjem poveča možnosti za prodajo in pridobivanje donosnejših poslov.

četrtek, 27. september 2018

Napredna podjetja se zavedajo, da lahko z uporabo inovativnih kadrovskih informacijskih rešitev povečajo konkurenčnost.

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas.

VODJA PROGRAMA
ga. Katarina PÖCK

+386 (0)41 690 819
+386 (0)2 88 39 721

katarina.pock@kopa.si

  • *