Urejeno.DOK

SLO ENG 

X

KOPA ODiP

Uspešno brezpapirno poslovanje z urejeno dokumentacijo in postopki

Domov > Rešitve > Urejeno.DOK
 

Obvladovanje dokumentov in procesov

 

Cilj urejenega brezpapirnega poslovanja ni samo prenos dokumentov v elektronsko obliko, ampak je del poslovnega procesa, ki nam omogoča nemoteno poslovanje, saj skrbi za izvedo nalog v predvidenih rokih, ustrezno obveščanje dotičnih oseb, prevzemanje odgovornosti in transparentnost procesov. Tako lahko zaposleni prihranijo ogromno časa  in povečajo odgovornost na različnih področjih.

KOPA je razvila rešitve, ki omogočajo hitro, preprosto in kakovostno podporo različnim poslovnim področjem in procesom.
Portal ODiP (Obvladovanje Dokumentov in Procesov) združuje širok nabor gradnikov za upravljanje z dokumentacijo, delovnimi postopki in skupinskim delom. Uporabniki sami izberejo potrebne in koristne rešitve in jih nato le nadgrajujejo.

Rešitve in storitve

Upravljanje s prejetimi dokumenti, vključno z e-računi

Obdelava dokumentov se skrajša z nekaj dni na nekaj ur, pri čemer so jasno razvidne naloge in roki izvedbe.

Vodenje ISO dokumentacije in obvladovanje odgovornosti

Presoje potekajo brez stresa, motenj in zahtevnih priprav, zaposleni pa se lahko bolj usmerijo na poslovne izboljšave.

Obvladovanje ukrepov

Vodenje ukrepov V Kopinem sistemu Urejeno.DOK ne podpira samo vodenje dokumentov ali nalog, temveč vključuje cel splet dejavnosti, ki se odvijajo pri ukrepih, od načrtovanja do izvedbe.

Podpora projektni prodaji

Prinaša učinkovito delo prodajnih ekip, dvigne kakovost ponudb in zmanjša število napak, ki znižujejo razliko v ceni.

Sistem za obvladovanje izdelave in potrjevanja e-pogodb

Nadzorovan proces nastajanja pogodbe lahko poteka v več jezikih in v različnih državah. Direktor tako brez strahu podpiše pogodbene dokumente, saj ve, da so bile vse naloge in odgovornosti v prejšnjih fazah dosledno izpolnjene.

Skupinsko delo in prevzemanje odgovornosti

Avtomatizacija ponavljajočih opravil in postopkov kot so interna naročila opreme, reklamacije, naročila dodelav,... S spremljanjem in sledenjem sprememb ste vedno na tekočem o zadolžitvah posameznikov in rokih za izvedbo, kar pri zaposlenih dviguje zavedanje odgovornosti.

Interna organizacija

Prinaša ažuren in transparenten način za vodenje in prikaz razpoložljivosti različnih sredstev (avtomobili, sejne sobe,…), z beleženjem različnih vrst odsotnosti zaposlenih in sistemom obveščanja pa poskrbimo za nemoten potek aktivnosti v podjetju.

IZPOSTAVLJENE POSLOVNE KORISTI in PRILOŽNOSTI

Preglednost dokumentov, odgovornosti in postopkov

 

Pregledovanje in podpisovanje dokumentov od kjerkoli in kadarkoli

 

Bistveno poenostavljanje, obvladovanje in nadzor prejetih računov

 

Znižanje stroškov elektronskega podpisovanja, distribucije in arhiviranja

 

Urejenost različnih verzij in revizijska sledljivost potrjevanja

 

Odprtost za upravljanje različnih tipov dokumentov in delovnih tokov

 

Hitro iskanje dokumentov z možnostjo filtriranja po različnih opisnih podatkih

 

" Z rešitvijo KOPA ODiP (bivši Urejeno.DOK) je vloga v procesu potrjevanja dokumentov vedno jasno opredeljena, sledljiva in dostopna, kar dvigne odgovornost in močno pohitri proces "

Edvard Reven, direktor Metrel d.d.

Novice in dogodki s področja
ponedeljek, 17. februar 2020

Dejstva, prednosti in slabosti upravljanja dokumentov v oblaku in na lokalnih strežnikih.

ponedeljek, 25. november 2019

Pomembnost digitalizacije dokumentnih sistemov se še posebej kaže v zadnjih letih, ko poslovanje prehaja na elektronske račune in e-dokumente.

sreda, 17. oktober 2018

Podjetje GKN Driveline je eden vodilnih proizvajalcev pogonskih sistemov za klasične in električne avtomobile. Poleg sledenja tehnološkim trendom na svojem področju želijo igrati pionirsko vlogo in s tem še povečati konkurenčnost.

petek, 14. september 2018

Izvajanje stalnih izboljšav pridobi z digitalizacijo nove razsežnosti in dvigne kakovost vodenja.

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas.

VODJA PROGRAMA
g. Blaž PARADIŽ

+386 (0)51 322 155
+386 (0)2 88 39 738

blaz.paradiz@kopa.si

  • *