Menu

BSH Hišni aparati d.o.o.

Urejena ISO dokumentacija

Kopa ODiP podpira upravljanje z dokumenti in odgovornostjo pri zagotavljanju poslovne odličnosti

BSH logo

Upravljanje kakovosti s sistemi ISO in s tem povezano upravljanje varnosti dokumentov, transparentnosti sprememb ter odgovornosti pri izdelavi dokumentov, je eden kritičnih poslovnih izzivov v podjetjih.

Kopa ODiP podpira upravljanje vodenja kakovosti ISO 9001, 14001 in 27001 ter OHSAS 18001, CQM in druge. Eden glavnih ciljev uvedbe je oblikovanje prijaznega okolja za delo z dokumneti, v katerem lahko uporabniki sami izdelujejo delovne tokove za različne tipe dokumentov.  

Koristi za stranko

Prihranki pri času

Preglednost dokumentov, odgovornosti in postopkov

Urejenost različic

Eskalacija obravnave

Odprtost za upravljanje različnih tipov dokumentov in delovnih tokov

Izjava naročnika

Časovni prihranki so izredni, ustvarili pa smo tudi neposredne prihranke pri stroških, na primer pri tiskanju, poštnih stroških in pri pisarniškem materialu.

Sanda Skubic Drnovšek, pravna svetovalka BSH Nazarje d.o.o.