Menu

Kopa ODiP – DMS

Document Management System for Successful Paperless Operations

Streamlining your world, one document at a time

Effective document and process management is vital. The goal of a document management system is not just the digitalization of documents but also their integration into business processes to optimize operations.

Kopa ODiP (Document and Process Management) combines a broad range of tools for managing documentation, workflows, and collaborative efforts.

ODiP
ODiP

ODiP supports fast, simple, and high-quality business processes across all departments, ensuring effective document control and standardized procedures.

Functionalities

Ensure effective support for business processes with group work support, document centralization, and work traceability.

Optimization

Optimization

Kopa ODiP facilitates business process optimization across all departments through digital automation of workflows based on predefined steps.
Click Here

Security and traceability

Security and traceability

Document system setup defines responsible individuals, grants document management and viewing rights, and authorizes specific workflow segments.
Click Here

Search

Search

Flexible search criteria, OCR, and Full-text search technology in Kopa ODiP allow comprehensive document content search.
Click Here

Centralization

Centralization

Kopa ODiP centralizes your company’s documents, ensuring they are securely stored and accessible to authorized individuals at all processing stages.
Click Here

E-Signature

E-Signature

E-signing allows document signing on any device, legally binding and valid.
Click Here

Certified E-archive

Certified E-archive

Kopa ODiP integrates with a centralized eArchive, allowing paperless document storage.
Click Here

Document review and signing

Document review and signing

Intuitive and adaptable user interface for document system usage on various devices – desktop, tablets, smartphones.
Click Here

Integration

Integration

Connect the document system with your central information system, digital archival solution providers, or e-signature providers.
Click Here

Standardizacija delovnih procesov

Delo z dokumenti postane urejeno, določene so odgovorne osebe in potek obvladovanja dokumentov se standardizira. Upravljanje z dokumentacijo ne predstavlja več časovne izgube v poslovanju.

Varnost obdelovanja dokumentov

Ob postavitvi dokumentnega sistema se definira odgovorne osebe, dodeli pravice do upravljanja in vpogleda dokumentov oz. avtorizacijo za posamezen del delovnega procesa.

Optimizacija poslovnih procesov

Dokumentni sistem ODiP zagotavlja optimizacijo poslovnih procesov v vseh oddelkih podjetja. Omogoča digitalno avtomatizacijo delovnih tokov na podlagi vnaprej določenih korakov.

Standardizacija delovnih procesov

Delo z dokumenti postane urejeno, določene so odgovorne osebe in potek obvladovanja dokumentov se standardizira. Upravljanje z dokumentacijo ne predstavlja več časovne izgube v poslovanju.

Varnost obdelovanja dokumentov

Ob postavitvi dokumentnega sistema se definira odgovorne osebe, dodeli pravice do upravljanja in vpogleda dokumentov oz. avtorizacijo za posamezen del delovnega procesa.

Zagotovljena revizijska sled

Dostopajte do vseh verzij dokumentov v sistemu. Z možnostjo vpogleda v spremembe po uporabnikih ter časovnimi oznakami sprememb je zagotovljena revizijska sledljivost.

Enostavna dostopnost dokumentnega sistema

Intuitiven in prilagodljiv uporabniški vmesnik zagotavlja uporabo dokumentnega sistema na različnih napravah - namizni računalnik, tablice, pametni telefon.

Integracija z drugimi programskimi rešitvami

Dokumentni sistem povežite z vašim centralnim informacijskim sistemom (npr. ERP), ponudniki digitalnih arhivskih rešitev ali z rešitvijo DocuSign®, ki je vodilni ponudnik e-Podpisovanja dokumentov v poslovnem svetu.

Eksterna komunikacija

Pripravljene dokumente z enim klikom enostavno in hitro pošljete po elektronski pošti.

Mednarodno okolje

Z vmesnikom je poskrbljeno za delo v Slovenskem, Srbskem in Angleškem jeziku, možna je tudi prilagoditev v druge jezike.

Highlighted Business Benefits and Opportunities

Transparency of documents, responsibilities, and procedures.

Anytime, anywhere document review and signing.

Easy management and control of received invoices and e-invoices.

Time and cost savings.

Audit trail of document creation, editing, review, and approval.

From coordinated templates to organized, proofread, translated, and electronically signed e-contracts.

Faster and more efficient search (Elasticsearch).

Simple document versioning.

Easy management of different document types and workflows.

Internationally valid electronic document signing.

Security with two-factor authentication.

Full-text search capability, including OCR-scanned documents.

HAPPY CLIENT

With the KOPA ODiP solution, the role in the document confirmation process is always clearly defined, traceable and accessible, which increases responsibility and greatly speeds up the process.

Edvard Reven, CEO Metrel d.d.
Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.