Menu

E-podpisovanje

Optimizacija kadrovskih procesov z e-podpisom

Kljub digitalizaciji in ekstremnim vložkom v informatizacijo podjetja, se še vedno v HR službah dogaja , da  izgubljajo čas in čakajo vsakega zaposlenega posebej, da se oglasi v pisarni za podpis pogodbe o zaposlitvi, aneksa, pravilnika, soglasja ali kateregakoli drugega dokumenta? In zaposleni še vedno podpisujejo vse te dokumente s kemičnim pisalom.

Ste se kdaj vprašali, koliko bi lahko vaše podjetje prihranilo na času in papirju, če bi zaposleni vse te dokumente podpisovali elektronsko? Kadrovska služba se vsakodnevno srečuje z izzivi dolgotrajnih postopkov ročne priprave teh dokumentov, njihovega tiskanja, razmnoževanja, spajanja, žigosanja ter podpisovanja s strani delodajalca.

Ko so dokumenti pripravljeni, je potrebno zaposlene obvestiti o dokumentih, ki jih čakajo v podpis, z njimi uskladiti datum in uro podpisa dokumenta in ga, v kolikor na to zaposleni pozabi, ponovno pozivati k podpisu. Kadar je teh zaposlenih več, moramo za nameček zaradi transparentnosti in preglednosti voditi dodatno evidenco že podpisanih in še nepodpisanih dokumentov. Po dolgotrajni proceduri podpisovanja, je potrebno poskrbeti za njihovo ustrezno arhiviranje in, če so bili dokumenti kreirani in podpisani v fizični obliki, je potrebno priskrbeti ustrezen prostor za varno arhiviranje teh dokumentov ter preprečiti nepooblaščen poseg v že podpisan dokument. Zaposleni mora zaradi podpisa zapustiti svoje delovno okolje, ali pa se v svojem prostem času oglasiti pri delodajalcu za podpis dokumenta.

V skladu z raziskavo, ki jo je izvedel Forrester Research, se povprečni čas za zaključek transakcij z elektronskim podpisom zmanjša s 5 dni na 37 minut. Ta zmanjšan časovni okvir ne le da poveča produktivnost, ampak tudi izboljšuje uporabniško izkušnjo za zaposlene, saj omogoča večjo fleksibilnost in dostopnost procesov.

V obdobju, ko je čas dragocenejši kot kdaj koli prej, in digitalna transformacija kroji potek poslovanja, je sprejetje e-podpisa znotraj HR oddelkov ne le logična, ampak nujna odločitev.

Koristi za stranko

Podjetje pridobi zmogljivo orodje, ki poenostvi postopek podpisovanja vseh vrst dokumentov

Zagotovljena skladnost z veljavnimi zakonskimi predpisi

Visoka stopnja varnosti in zanesljivosti pri elektronskem podpisovanju

Občutno skrajšan čas potreben za pripravo, podpis in arhiviranje dokumentov

Povečanje produktivnosti zaposlenih

Zmanjšanje operativnih stroškov, povezanih s papirjem, tiskanjem in fizičnim arhiviranjem dokumentacije

IZJAVA NAROČNIKA

"Ni vprašanje ali boste implementirali e-podpis, vprašanje je, kdaj ga boste."

Tanja Lazić, višja strokovna sodelavka v Sektorju za upravljanje s kadri Delavska hranilnica d.d.,