Menu

Energetika Maribor d.o.o.

Digitalizacija podpore vzdrževanju

S ciljem doseči digitalizacijo in boljše vodenje analiz ter sledljivost delovnih opravil je bilo v procese Energetike Maribor implementirano programsko orodje IBM Maximo.

Javno podjetje energetika Maribor

Primarna dejavnost javnega podjetja Energetika Maribor je proizvodnja toplotne energije za končne odjemalce mestne občine Maribor. Proizvodnja poteka pretežno s pomočjo plinskih (zaenkrat) kurilnih naprav in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE). Pri sledenju delovnih opravil, uvedbi brezpapirnega poslovanja, želji po analizah in optimizaciji proizvodnje je bilo potrebno narediti korak naprej tudi na področju digitalizacije.

Z vidika stroškovnega načrta smo z digitalizacijo vzdrževanja želeli znižati stroške preventivnega vzdrževanja in zmanjšati število zastojev proizvodnih naprav. Na podlagi podrobnih analiz orodij za digitalizacijo na trgu smo se odločili za izbiro orodja IBM Maximo, ki ga je implementiral izkušen kader podjetja Kopa d.d. iz Slovenj Gradca.

Koristi za stranko

Digitalizacija vzdrževanja

Vodenje analiz in sledljivosti

Optimizacija procesov,

Izjava naročnika

Na podlagi podrobnih analiz orodij za digitalizacijo na trgu smo se odločili za izbiro orodja IBM Maximo, ki je najbolje odgovarjal našim potrebam. Implementiral ga je izkušen kader podjetja Kopa d. d. iz Slovenj Gradca.

Alen Kolman, Razvojni inženir podjetju Energetika Maribor d. o. o.