Menu

Gorenjska banka d.d.

e-Likvidacija v banki

V Gorenjski banki so poenostavili upravljanje postopkov pri potrjevanju prejetih računov

Gorenjska banka

Elektronsko potrjevanje nabavne in finančno računovodske dokumentacije ima pomemben učinek na poslovanje.

Gorenjska banka je z elektronsko likvidacijo prejetih računov povečala učinkovitost in preglednost postopka in razmerij z dobavitelji ter s tem izboljšala tako kontrolno okolj kot tudi obvladovanje likvidnosti. 

Koristi za stranko

Pohitritev in standardizacija delovnih tokov

Lažje analiziranje stroškov in poslovanja z dobavitelji

Boljše obvladovanje likvidnosti

Izjava naročnika

Računi prej niso bili vedno pravi trenutek v sistemu. Za vsak poslovni subjekt, posebno pa še za banko, ki dnevno zelo podrobno načrtuje in spremlja likvidnost, je to zelo pomembno. Sedaj so v poslovno informacijskem sistemu računi pravočasno zajeti, zato je tudi načrtovanje odlivov natančneje.

Sonja Zupančič, vodja oddelka tehnologije Gorenjska banka d.d.