Menu

Steklarna Hrastnik d.o.o.

IT je del poslovne strategije

Steklarna Hrastnik izboljšuje področje vzdrževanja strojev in naprav

Steklarna Hrastnik Logo

Za Steklarno Hrastnik je bistvenega pomena zagotavljanje uspešnosti proizvodnje in uresničevanje zavez kupcem. Iskanje novih pristopov, s katerimi povečajo učinkovitost in strankam ponudijo boljše izdelke in storitve, je v podjetju stalen proces.

Podjetje se zaveda, da lahko dosega visoke standarde, ki jih narekujejo stranke, le s pomočjo ustreznih informacijskih rešitev. 

Koristi za stranko

Dvig razpoložljivosti strojev in naprav zaradi zmanjšanja in skrajšanja zastojev

Lažje izpolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov

Povečanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v vzdrževanju

Znižanje stroškov vzdrževanja in povečanje kakovosti vzdrževalnih posegov

Izjava naročnika

Z izboljšavami na informacijske področju želimo dodatno podpreti tehnično opremljenost, zmogljivost, fleksibilnost in donosnost naše proizvodnje. Načrtujemo, da bomo s tem prispevali k izpolnjevanju naše ponudbe obstoječim kupcem in k pridobivanju novih kupcev.

Andrej Božič, Steklarna Hrastnik d.o.o.