Meni

Kopa BI

Napredna orodja za poslovno odločanje

Kakovostne informacije za odločanje in ukrepanje

Uspešno poslovanje v zaostrenih gospodarskih pogojih je možno samo s pravočasnim sprejemanjem pravilnih odločitev. Sistemi za poslovno obveščanje  poenostavijo in avtomatizirajo zbiranje podatkov iz različnih virov, tako se poveča preglednost vseh ključnih procesov in kritično poslovnih funkcij v podjetju.

KOPA BI omogoča podjetjem in ustanovam pravočasno in enostavno ukrepanje na vseh ravneh (strateških, taktičnih in operativnih). Informacije v realnem času omogočajo hiter odziv na poslovne dogodke ter izboljšanje planiranja na vseh poslovnih področjih (prodaja, nabava, logistika, proizvodnja, finance in računovodstvo, kadri, informatika, investicije). Tako lahko proizvajate in prodajate samo tisto, kar vam prinaša dobiček.

Rešitve in storitve

Sistemi uravnoteženih kazalnikov (BSC)

SISTEMI URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV (BSC)

Zagotavljajo povratne informacije, tako od notranjih poslovnih procesov kot tudi zunanjih, z namenom neprestanega izboljševanja poslovnih rezultatov.
Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT)

SWOT ANALIZA

Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje, katere programe opustiti, katere okrepiti...
Model poslovne odličnosti (EFQM)

MODEL POSLOVNE ODLIČNOSTI (EFQM)

Predstavlja praktično orodje, ki podjetjem omogoča oceniti, kje na poti odličnosti so, kje imajo še priložnosti, jih usmerja k ciljnemu razmišljanju in povezovanju ter daje osnovno strukturo sistema managementa organizacije.
Primerjalno ocenjevanje (Benchmarking)

BENCHMARKING

Vključuje primerjavo vidikov na visoki ravni, kot so na primer ključne kompetence, razvoj novih proizvodov in storitev, sprememba uravnoteženosti dejavnosti ali izboljšava sposobnosti uvajanja sprememb...
Ekonomska dodana vrednost (EVA)

EKONOMSKA DODANA VREDNOST

Ekonomska dodana vrednost je finančni pokazatelj poslovne uspešnosti, to je metoda, ki najbolj natančno opredeljuje ekonomski dobiček podjetij.
Celovito ocenjevanje kakovosti (TQM)

CELOVITO OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Podjetja, ki danes želijo biti uspešna na konkurenčnem trgu, morajo zagotavljati kratek dobavni rok, nizke proizvodne stroške in ustrezno kakovost.
Koncept ravno ob pravem času (JIT)

RAVNO OB PRAVEM ČASU

Ta koncept deluje, ko so izpolnjeni nekateri pogoji, med drugim je potrebna stabilna proizvodnja, prilagodljiva delovna sila, visoka kakovost, dobra vzdržljivost strojev, zanesljivi dobavitelji, hitra menjava orodij na strojih, ob tem pa je potrebno poskrbeti tudi za kontinuirano vzdrževanje ostalih elementov poslovanja.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Hitro pridobivanje ažurnih podatkov in priprava poročil

Prilagodljivo poročanje glede na področje zanimanja

Kakovostno planiranje in spremljanje izvajanja planov

Podrobno pregledovanje poslovnih aktivnosti

Povezljivost informacij na osnovi različnih kazalnikov

Povečana odzivnost na dogodke in spremembe v poslovanju

Simulacija in napovedovanje poslovnih gibanj

Izjava naročnika

Sedaj se dogovarjamo, da bi prišli do sistema, v katerem bi imeli to rešeno z analitičnim sistemom za podporo pri poslovnem odločanju. S tem bi si zagotovili zmanjšanje vnašanja podatkov, ki so že v sistemu ter hitrejše obračune, ki nam vzamejo več delovnih dni.

Marko Založnik, vodja komerciale Celjske Mesnine d.o.o.
Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.