Meni

Kopa HRM

 

 

 

 

 

 

Poskrbite za prave, zadovoljne ljudi, na pravih mestih in s pravimi kompetencami za razvoj zaposlenih in podjetja.

Izzivi in strateška vloga kadrovske funkcije

Eden temeljnih ciljev digitalizacije je zagotavljanje kakovostne operativne in administrativne podpore kadrovski službi. To ji omogoča aktivno vključenost v uresničevanje strateških ciljev podjetja.

Kadri so ključni vidik uspešnosti in največji kapital podjetja. Z učinkovito strategijo usmerjanja v intelektualni kapital boste zagotovili učinkovite, produktivne in ambiciozne zaposlene. Digitalizacija kadrovske službe podjetju omogoča podporo ključnim procesom in prevzemanje odgovornosti v procesih upravljanja s človeškimi viri.

Sodobna digitalna orodja so sposobna povezati različna področja kadrovske službe: informacije zbrati, analizirati in jih predstaviti v razumljivi obliki za kadrovnike in vodstvo.

Funkcionalnosti

Kandidacijski postopek

KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Omogoča vnos in spremljanje objavljenih razpisov za prosta delovna mesta ter izbor novega sodelavca. Preko aplikacije na enem mestu spremljate prispele vloge s priponkami (CV, dokazila), kandidate pregledate in ocenite.
Osebni portal zaposlenih (OPZ)

OSEBNI PORTAL ZAPOSLENIH (OPZ)

Zaposlenim omogoča, da dostopajo do svoje osebne kadrovske mape. S pomočjo OPZ lahko zaposleni kadarkoli z le nekaj kliki na mobilnem telefonu ali osebnem računalniku dostopajo do svojih podatkov, plačno-kadrovskih dokumentov in dokumentov podjetja.
Brezpapirno poslovanje in vročanje e-kuvert

BREZPAPIRNO POSLOVANJE

Modul kadrovski službi omogoča varno elektronsko pošiljanje zaupnih kadrovskih dokumentov zaposlenim in njihovo arhiviranje.
Planiranje kariere

KARIERA

Usklajevanje kariernih želja posameznika v smislu vertikalnega in horizontalnega napredovanja. Zagotavljanje privlačnega okolja za karierni razvoj, spodbujanje talentov in inovativnosti ter podpora drugačnim oblikam organiziranosti.
Kompetence

KOMPETENCE

Sistematično obravnavanje znanj, spretnosti, lastnosti in značilnosti posameznika, za uspešno delovanje timov in podjetja. Usklajevanje zahtevanih in dejanskih kompetenc za učinkovito delovanje podjetja.
Letni razgovori

RAZGOVORI

Spremljanje in spodbujanje zaposlenih s pomočjo digitaliziranih letnih in obdobnih razgovorov, ki so del procesa nagrajevanja, izobraževanja, motiviranja, razvoja in sodelovanja s strankami ter sodelavci.
Planiranje izobraževanj

IZOBRAŽEVANJA

Načrtno dvigovanje kompetenc s planiranjem izobraževanj, ki je usklajeno s cilji posameznikov in cilji podjetja, katerega rezultati se kažejo v celoviti uspešnosti in pripadnosti.
Upravljanje uspešnosti

USPEŠNOST

Kombinacija dobrih praks in metod za dvigovanje učinkovitosti podjetja ter zaposlenih s prepoznavanjem in vključevanjem potenciala kadrov, ki lahko predstavlja ključno konkurenčno prednost in bistveno vpliva na uspeh in ugled podjetja.
E-podpisovanje

E-PODPISOVANJE

Pri digitalizaciji uspešnih podjetij postaja e-podpis nepogrešljiv tudi v kadrovski službi. Omogoča podpisovanje dokumentov kjerkoli in kadarkoli, brez odvečnega papirja, tiskanja, skeniranja in pošiljanja po pošti.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Razbremenitev in prilagodljivost kadrovske službe

24/7 dostopnost do podatkov

Brezpapirno poslovanje

Opomniki znotraj aplikacije in nastavitev obveščanja na elektronski naslov

Neodvisnost pri pripravi poročil in analiz

Brezpapirna komunikacija preko modula e-VEM z ZZZS

Časovno spremljanje dogodkov

Enostaven, pregleden in razumljiv prikaz podatkov na enem mestu

Obvladovanje procesa dopustov

(Sistemska) varnost in nastavitev interne avtorizacije dostopov

Integracija z drugimi IT sistemi

Modularnost

E-podpisovanje

Izjava naročnika

Želeli smo celovit centralni informacijski sistem, samostojne uporabnike, hitro odzivnost, kompatibilnost z obstoječimi IS v družbi in visok nivo varovanja podatkov. Obenem pa želimo ohranili vse dobre stvari iz starega sistema, ki smo jih leta in leta nadgrajevali z lastnim znanjem, ter obdržali vso dosedanjo zgodovino podatkov.

Sonja Kugonič, Vodja kadrovsko-splošnega področja, Premogovnik Velenje d.d.
Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.