Meni

Obračun plač

Zanesljiv plačni sistem

 

Prilagodljiv plačni sistem za obračun plač

Raziskave so pokazale, da je v modernem sistemu obračuna plač postalo najvažnejše, da je sistem obračuna mogoče hitro in enostavno spreminjati in slediti spremembam v sistemu nagrajevanja. Razni obvezni podatki pri obračunu in poročila, elektronske povezave z zunanjim okoljem preko interneta, hitrost v delovanju, enostavnost, točnost in podobne lastnosti so razumljive same po sebi.

Programski paket KOPA plače omogoča izračun, izplačilo, pripravo datotek in izpisov za posredovanje podatkov bankam, finančni upravi in zavodu za statistiko s pomočjo različnih elektronskih povezav ter izdelavo drugih analiz za potrebe podjetja z uporabo generatorja izpisov. Omogočene so nastavitve algoritmov za različne izračune: plače, regres, sejnine, nagrade učencem na praksi, božičnice, poračuni, izračun stanarin, dividende,…

Rešitve in storitve

E-kuverta

Brezpapirno pošiljanje plačilnega lista in odločbe o dopustu po elektornski pošti. V skladu s politiko podjetja se lahko zaposleni samostojno odloči, ali bo mesečno plačilno listo prejemal preko elektronske pošte ali klasično v papirni obliki.

E-vem

Oddajanje M obrazcev neposredno iz kadrovske evidence. Odpade vnos podatkov v e-VEM portal. Vmesnik je optimiziran za hkratno obdelavo večjega števila M obrazcev.

Poročila in analize

Enostavne nastavitve in izdelave končnih analiz, poročil in obrazcev, ki so zakonsko določeni ali jih podjetje potrebuje za interne namene.

Samodejno obračunavanje odtegljajev pri plačah

Poleg maksimalnega zneska odteglajev po posameznih vrstah, se upošteva tudi zakonsko določeni vrsti red.

eBOL

Prevzem in prenos podatkov iz elektronskega bolniškega lista v Kopa-PCE s pomočjo vmesnika. Elektronski uvoz refundacijskih zahtevkov s pripravo XML datoteke.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Simulacije različnih obračunov plač pri spreminjanju algoritmov

Visoka prilagodljivost pri obračunavanju plač

Povezljivost s proizvodnim sistemom in ostalimi poslovnimi sistemi

Lokalizacija plač za Slovenijo

V enem sistemu podprti različni pravni subjekti in povezana podjetja

Hitro in enostavno vključevanje podatkov iz prejšnjih obračunov v nov obračun

Spremljanje in arhiviranje stroškov plač za vsako izplačilo posebej

Časovni in stroškovni prihranki ter popolna samostojnost uporabnikov pri tehniki izračuna

Uvoz podatkov iz različnih registracij delovnega časa

Primeri dobrih praks

Dobre prakse nastajajo skupaj z našimi zadovoljnimi uporabniki

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.