Meni

Pregled funkcionalnosti

KOPA ERP OSNOVNA VERZIJANAPREDNA VERZIJAENTERPRISE VERZIJA
POSLOVNI DEL
GLAVNA KNJIGA

BLAGAJNA
DROBNI INVENTAR
KONSOLIDACIJA
LIKVIDACIJA FAKTUR
KNJIGA DAVKOV
MATERIALNO POSLOVANJE
BLAGOVNO POSLOVANJE
OBRAČUN PROIZVODNJE
OSNOVNA SREDSTVA
TERJATVE IN OBVEZNOSTI
KOMPENZACIJE
NAJEMI MSRP 16
POSLOVNA ANALITIKA
KOMERCIALA

SKLADIŠČNA LOGISTIKA

INTRASTAT

B2B ( RIP )

NABAVA

PRODAJA

SKLADIŠČE

SLEDLJIVOST

MOBILNA LOGISTIKA

POSLOVNA ANALITIKA
PROIZVODNJA
SESTAVNICE/KOSOVNICE

DELOVNI POSTOPKI

KAPACITETE
KLJUČI

PREDKALKULACIJE
PLANIRANJE IN LANSIRANJE PROIZVODNJE
SPREMLJANJE PROIZVODNJE
POKALKULACIJE
UTRIP
OBRAČUN PROIZVODNJE
POSLOVNA ANALITIKA
UTRIP

AVTORIZACIJA
OBVEŠČANJE
RAZPOREJANJE DC
PRIJAVE DELAVCEV
DOKUMENTACIJA
KONTROLA MERITEV
POSLOVNA ANALITIKA
HRM

Osnovna kadrovska evidenca
Seznam opravil (check liste)
Planiranje izobraževanj (PIZ)
Napotitve na zdravniške preglede
E-vem
Napotitve na zdravniške preglede
Usposabljanje (USP)
Letni razgovori (LRZ)
Ocenjevanje zaposlenih (OCEN)*
Kandidacijski postopek (KDP)
Osebni portal zaposlenega (OPZ)
Napotitve na zdravniške preglede za varnostne inženirje
E-podpisovanje kadrovskih dokumentov
Prevozi na delo
Upokojevanje**
Medicinska rehabilitacija**
POSLOVNA ANALITIKA
Plače

Obračun plač, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin, poslovne uspešnosti
Obračun drugih osebnih prejemkov(podjemna pogodba, sejnine, obvezna praksa
Vstopna stran in uporabniška navodila
eBOL, eNDM
Povezava z registracijami delovnega časa
Potni nalogi
POSLOVNA ANALITIKA
ODiP

OBVLADOVANJE PROCESOV, LIKVIDACIJA FAKTUR
E-POGODBE
E-PONUDBE
ISO PORTAL
REKLAMACIJE
E-PODPIS
ARHIVIRANJE/PS