Meni

Informatika

S prenovo informacijske infrastrukture do povečanja razpoložljivosti informacijskih storitev

 

Temelji sodobne poslovne in informacijske infrastrukture

V sodobnem poslovnem okolju se srečujemo z naraščajočimi potrebami po kompleksni informacijski podpori poslovnim procesom in s tem povezanimi zahtevami po hitrem prilagajanju potrebne informacijske infrastrukture.
Namen obvladovanja informatike v podjetjih je z sistemskimi rešitvami podpreti vizijo ter poslovne cilje, tako z vidika kakovosti kot tudi varnosti, kar za podjetje predstavlja konkurenčno prednost na trgu.
Razumljivo je, da se vsi poslovni sistemi zanašajo na informacijske rešitve, ki vključujejo ustrezno programsko, strojno in komunikacijsko opremo in prilagoditev storitev poslovnim potrebam.

Kopa kot dolgoletni sistemski integrator s sistemi za nadzor in upravljanje zagotavlja veliko zanesljivost in razpoložljivost informacijskega sistema, kar zagotavlja učinkovito in nemoteno podporo poslovnim procesom podjetja.

Rešitve in storitve

Napredna infrastruktura

NAPREDNA INFRASTUKTURA

Novejši pristopi pri izgradnji informacijske infrastrukture bistveno povečajo odzivnost IT-oddelkov na poslovne zahteve ter hkrati zmanjšajo tveganja, ki bi jih lahko povzročili problemi pri delovanju poslovnih aplikacij.
Upravljanje in nadzor

UPRAVLJANJE IN NADZOR

Uporaba vedno večjega števila strojne in programske opreme pomeni tudi več okvar in drugih prekinitev delovanja IKT opreme. Le z ustreznimi rešitvami za nadzor delovanja IKT-sredstev (KOPA I_nadzor-link) lahko podjetje zagotavlja visoko produktivnost in učinkovitost.
Zaščita in varovanje podatkov

ZAŠČITA IN VAROVANJE PODATKOV

Z obvladovanjem številnih implementiranih varnostnih rešitev zmanjšujemo varnostna tveganja glede na poslovne cilje in strategijo podjetja, s čimer ustvarjamo njihovo pravo dodano vrednost.
Komunikacijska infrastruktura

KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

Učinkovitost poslovanja je velikokrat odvisna od zanesljivosti in varnosti delovanja komunikacijskega omrežja, ki skrbi za kakovosten prenos podatkov skozi celoten proizvodni in poslovni proces. Načrtovana je tako, da zagotovi visoko razpoložljivost, omogoča nadgradnjo in enostavno upravljanje.
Kakovostne IT rešitve

IT REŠITVE

Kopine rešitve in IT storitve v okoljih ORACLE in Microsoft pripomorejo k izboljšanju uporabniške izkušnje, dvigu učinkovitosti in znižanju stroškov poslovanja. Omogočajo hitro posodobitev informacijskih sistemov, lažje uvajanje poslovnih inovacij ter ustvarjanje pogojev za učinkovito in konkurenčno poslovanje.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Večja hitrost, varnost in zanesljivejše delovanje poslovnih aplikacij

Učinkovito delovanje kritičnih poslovnih aplikacij

Nižji stroški licenc, nižji stroški IT storitev

Dvig produktivnosti in kakovosti poslovnih procesov

Enostavnejše upravljanje v okoljih Oracle in Microsoft

Prilagoditev IKT opreme dejanskim poslovnim izzivom

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.