Meni

Kadrovske rešitve

Poskrbite za prave, zadovoljne ljudi, na pravih mestih in s pravimi kompetencami za razvoj zaposlenih in podjetja.

 

Izzivi in strateška vloga kadrovske funkcije

Z digitalizacijo kadrovske funkcije se kadrovska služba razbremeni operativnih zadolžitev in s tem se HR preobrazi v strateško podporo vodstvu. Kadrovski procesi in rešitve povezujejo ljudi, gradijo odnose in omogočajo osebni stik sodelavcev z vodji.

S tem postavimo temelje za spremljanje napredka, lahko identificiramo talente in vzgajamo naslednike. Krepijo se medsebojni odnosi, ki nam pomagajo doseči želene spremembe v kulturi podjetja. Digitalizacija HR s KOPA HRM za doseganje strateških ciljev podjetja (in osebnih ciljev posameznika).

Rešitve in storitve

Z digitalizacijo in razvojem kadrov spremenite vaš HRM iz operativne v strateško vlogo.

Planiranje kariere

Usklajevanje kariernih želja posameznika v smislu vertikalnega in horizontalnega napredovanja. Zagotavljanje privlačnega okolja za karierni razvoj, spodbujanje talentov in inovativnosti ter podpora drugačnim oblikam organiziranosti.

Kompetence

Sistematično obravnavanje znanj, spretnosti, lastnosti in značilnosti posameznika za uspešno delovanje timov in podjetja. Usklajevanje zahtevanih in dejanskih kompetenc za učinkovito delovanje podjetja.

Planiranje izobraževanj

Načrtno dvigovanje kompetenc s planiranjem izobraževanj, ki je usklajeno s cilji posameznikov in cilji podjetja, katerega rezultati se kažejo v celoviti uspešnosti in pripadnosti.

Performance management

Kombinacija dobrih praks in metod za dvigovanje učinkovitosti podjetja ter zaposlenih s prepoznavanjem in vključevanjem potenciala kadrov, ki lahko predstavlja ključno konkurenčno prednost in bistveno vpliva na uspeh in ugled podjetja.

Obvladovanje osnovnih kadrovskih procesov

Kadrovska evidenca z osebno mapo vseh oseb, ki kakorkoli nastopajo v poslovnem sistemu, na enem mestu, z obvladovanjem in vodenjem vseh podatkov področja sistematizacije delovnih mest.

Brezpapirni HRM - digitalizacija kadrovske funkcije

Sprememba in pohitritev kadrovskih procesov, kjer več ni nepotrebnih papirnih dokumentov, ki upočasnjujejo procese.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Razbremenitev kadrovske službe

Povečanje zavzetosti zaposlenih

Prilagodljivost

Možnost hitrega odziva

Zagotavljanje kompetenc

Razvoj kariere

24/7 dostopnost do podatkov

Lažje in pravilnejše odločanje

Uresničevanje strategije podjetja

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.