Poenostavitev kadrovskih procesov: Kako KOPA HRM oblikuje prihodnost?

Avtor: Kopa d.d.

Digitalizacija kadrovskih procesov je ključnega pomena za učinkovito upravljanje s kadri. Podjetje KOPA d.d. s svojimi strokovnjaki, ki so usposobljeni za implementacijo in upravljanje digitalnih rešitev na področju kadrovskih procesov, že več kot 45 let prispeva k digitalni preobrazbi svojih strank.

Digitalno proaktivna podjetja so na trgu konkurenčnejša. Zavedajo se vpliva hitrejšega, varnejšega in učinkovitejšega poslovanja na samo podjetje in na svoje zaposlene. Poleg tega, v primerjavi s podjetji, ki niso naklonjena digitalni preobrazbi, v okolju uživajo precej višji ugled, saj kažejo na to, da so napredna, inovativna ter vzdržujejo visoko raven zaupanja pri svojih strankah, zaposlenih in poslovnih partnerjih. Glede na tržne raziskave poslujejo tudi do desetkrat bolje od tistih, ki niso digitalizirana.

Mlajše generacije zaposlenih imajo rade enostavno poslovanje, ki prihrani njihov čas na način, da jim omogoča neprekinjen dostop (24/7) do podatkov in dokumentov in to ne le preko službenega računalnika, temveč tudi preko pametnega telefona in tablic. Zaposlitev v podjetju, ki uporablja napredno tehnologijo jim tako predstavlja dodatno motivacijo in interes za sklenitev delovnega razmerja.

S pomočjo sodobnih tehnologij in digitalnih orodij kadrovikom aplikacija KOPA HRM s svojimi moduli omogoča, da svoje administrativne zadolžitve opravljajo poenostavljeno, hitro in natančno. Osnovna kadrovska evidenca tako omogoča vodenje kadrovsko plačnih podatkov vseh oseb, ki so oz. so bile kakorkoli vključene v delovni proces (redno zaposleni, študentje, pogodbeno zaposleni, najeti delavci…), enostavno pripravo pogodb o zaposlitvah, aneksov, izračune dopustov, spremljanje zavarovanj, izjav in soglasij, dovoljenj za delo, dokumentov… V skupni maski spremljamo poteke zdravniških pregledov vseh zaposlenih na enem mestu, jih na podlagi enostavnega orodja napotimo na zdravniški pregled, varstvo pri delu ter ostale tečaje in izpisujemo napotnice.

Vgrajeni opomniki znotraj Kadrovske evidence nas vsakodnevno opominjajo na opravila, ki jih je potrebno še opraviti in so nam na ta način v podporo in v pomoč, da ne zgrešimo bistvenih rokov. E-vem nam omogoča hitro in učinkovito komunikacijo preko eHRS vmesnika z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, z opravilnimi (check) listami si posamezna opravila znotraj poljubnega delovnega procesa nastavimo vnaprej, modul Kandidacijski postopek prihrani na času predvsem v smislu avtomatizacije postopkov selekcije in izbire kandidata za zaposlitev, E-podpisovanje je zaslužno za enostavno, varno in hitro podpisovanje pogodb o zaposlitvah ter ostalih dokumentov – kjerkoli in kadarkoli, brez odvečne porabe papirja, tiskanja, skeniranja in pošiljanja po pošti, Osebni portal (OPZ) pa zaposlenim zagotavlja 24/7 dostop do plačilnih list, odločb, pravilnikov…

Vsi ti moduli sodobnemu kadroviku omogočajo poenostavitev administrativnih opravil in jim tako ostaja več časa za tiste dejavnosti, ki bi jih kot kadroviki morali sicer opravljati kot prve v vrsti. Tu mislimo predvsem na naloge, ki so v tesni povezavi z izvajanjem programov usposabljanja in razvoja zaposlenih.

Podjetju Kopa d.d. digitalizacija kadrovskih procesov predstavlja le del celovitega pristopa k celotni digitalizaciji poslovanja in zagotavljanja konkurenčne prednosti na tržišču. S stalnim vlaganjem v tehnološki razvoj in usposabljanje zaposlenih, podjetje sledi trendom in išče inovativne rešitve, ki omogočajo trajnostno rast in uspeh na dolgi rok.

Zavedamo se, da je digitalizacija kadrovskih procesov ključnega pomena za učinkovito upravljanje s kadri in ohranjanje zadovoljstva zaposlenih ter s tem posledično pripadnosti podjetju.

Z usposobljenimi strokovnjaki na področju digitalizacije ter s svojimi inovativnimi pristopi, na trgu ponudnikov sistemskih rešitev gradimo in si zagotavljamo konkurenčno prednost. Kadrovikom smo v pomoč in v oporo na način, da jih razumemo, upoštevamo njihove želje in potrebe, jih administrativno razbremenimo in jim tako omogočimo, da se lahko z vsem srcem posvečajo tistim aktivnostim, katerim so se želeli posvečati že od vsega začetka svoje karierne poti. Te pa so vse tiste aktivnosti, ki se tesno navezujejo na pomoč zaposlenim pri uresničevanju njihovih ciljev ter gradnji dobre organizacijske klime in kulture kot osnove za doseganje strateških ciljev podjetja.