Meni

Digitalizacija kadrovskih procesov je ključnega pomena za učinkovito upravljanje s kadri. Podjetje KOPA d.d. s svojimi strokovnjaki, ki so usposobljeni za implementacijo in upravljanje digitalnih rešitev na področju kadrovskih procesov, že več kot 45 let prispeva k digitalni preobrazbi svojih strank. Digitalno proaktivna podjetja so na trgu konkurenčnejša. Zavedajo se vpliva hitrejšega, varnejšega in učinkovitejšega poslovanja na samo podjetje in na svoje zaposlene. Poleg tega, v primerjavi s podjetji, ki niso naklonjena digitalni preobrazbi, v okolju uživajo precej višji ugled,…
Proces zaposlovanja ni več le običajno opravilo kadrovske službe, ampak strateška komponenta, ki lahko podjetje dvigne na višjo raven ali pa, če je slabo izvedena, povzroči dolgotrajne negativne posledice. Učinkovit proces zaposlovanja privabi najboljše talente in poveča učinkovitost, zmanjša stroške in izboljša ugled podjetja na trgu dela. Kako lahko organizacije zagotovite, da bo vaš proces zaposlovanja dosegel cilje?

Celovita programska rešitev ni znanstvena fantastika

Avtor: Kopa d.d.
Vodilna podjetja višjo uspešnost dosegajo z učinkovitim približevanjem strankam in preseganjem njihovih pričakovanj. Zadovoljstvo potrošnikov je mogoče doseči le s primerno kakovostjo in ceno produktov v povezavi s spremljajočimi aktivnosti, ki posredno vplivajo na zadovoljitev potreb. Za doseganje željene uspešnosti v veliki meri skrbi IT panoga, katere smernice narekuje digitalizacija in industrija 4.0. Digitalizacija podjetjem omogoča hitrejše in avtomatizirano delovanje procesov ter odpiranje novih poslovnih modulov in priložnosti. Se sprašujete, kako lahko še nedavno neznana in neprepoznavna podjetja čez noč…

Cenite zaposlene tako, da jih ocenite

Avtor: Monika Horvatič
Dandanašnji globalni izzivi in nenehne spremembe zahtevajo hitro odzivanje kadrovnikov na nepričakovane situacije. Informacije pridobljene s pomočjo sistemske rešitve KOPA HRM in funkcionalnostjo ocenjevanja delovne uspešnosti pomembno pripomorejo k načrtovanju izobraževanj in nudenju povratnih informacij o uspešnosti posameznika. Zakaj ocenjevati delovno uspešnost? Ocenjevanje delovne uspešnosti zagotavlja povratno informacijo o dosežkih zaposlenih, hkrati pa predstavlja vir konkurenčne prednosti. Podjetju omogoča, da vpliva na zaposlenega in ga motivira k boljšim dosežkom tako na nivoju posameznika kot tudi celotne organizacije. Ocenjevanje zaposlenih temelji…
Največji kapital podjetja so zaposleni, njihova strokovna usposobljenost pa predstavlja konkurenčno prednost podjetja. Z načrtnim zaposlovanjem in strateškim pristopom kadrovske službe, si sestavite ekipo, ki vam bo zagotavljala vrhunske rezultate. Skrivnost uspešne ekipe je v pravi kombinaciji trdih in mehkih veščin posameznikov oz. sistemu kompetenc ter matriki usposobljenosti podjetja. Celostna slika kompetenc Sistem kompetenc je funkcionalnost programske rešitve za upravljanje s človeškimi viri – Kopa HRM. Nudi jasno in razumljivo definiran nabor znanja, veščin, vedenj, ki kadrovski službi in vodjem omogoča, da…
Ponosni smo, da je Kopa d. d. tudi v letu 2023 del #loveHR Summit. Kopini strokovnjaki večjim in manjšim podjetjem zagotavljamo uspešno podporo pri razvoju zadovoljnih zaposlenih, ki pripomorejo k doseganju ciljev podjetja. Pridružite se nam na #loveHR stojnici in se spoprijateljite s programsko rešitvijo 𝐊𝐨𝐩𝐚 𝐇𝐑𝐌. Izpeljite osnovne kadrovske procese, elektronsko podpišite pogodbo, izvedite kandidacijski postopek, izobraževanja, ocenjevanja, nagrajevanja, usposabljanja ali pa le preverite dokumente na osebnem portalu zaposlenega. Na našem IT meniju najdete tudi Kopa PCE plačni sistem, ki je s 𝐊𝐨𝐩𝐚…

OTS 2022 Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Avtor: Kopa d.d.
V Mariboru je od 7. do 8. septembra potekala konferenca OTS (uvodoma »Objektna tehnologija v Sloveniji«, kasneje »Sodobne informacijske tehnologije in storitve«), ki so se jo udeležili kolegi iz razvojnih oddelkov KOPE d.d.  Dogodek, kjer strokovnjaki predstavljajo svoje uspešne projekte, bogate izkušnje iz prakse, morebitne prihodnje trende, ter izmenjujejo mnenja o dogajanju v industriji že 25 let,  predstavlja pomemben dokument o vsakoletnem stanju informatike.Izjave kolegov: “Uporabna in zanimiva predavanja , kjer lahko primerjamo in izmenjamo izkušnje s kolegi pri razvoju…

Opravilne liste kot del sistemske rešitve

Avtor: Kopa d.d.
Kadroviki se vsakodnevno srečujemo z opravili, ki se nanašajo na postopek zaposlovanja pri točno določeni osebi ali ciljni skupini zaposlenih. Opravilne liste so nam pri tem lahko v veliko pomoč, saj zagotavljajo transparentnost in sledljivost nad (ne)opravljenim delom.Vsakodnevno opravljanje delovnih nalog, povezanih z novimi zaposlitvami, premestitvami ali odhodi zaposlenih od kadrovikov zahtevajo precejšnjo mero natančnosti, saj morajo slediti zakonskim rokom po eni strani, po drugi strani pa skrbeti za zagotavljanje neprekinjenega procesa dela.Z opravili, ki se navezujejo na kadrovske postopke…