Meni

Kopa novice

Digitalizacija kadrovskih procesov je ključnega pomena za učinkovito upravljanje s kadri. Podjetje KOPA d.d. s svojimi strokovnjaki, ki so usposobljeni za implementacijo in upravljanje digitalnih rešitev na področju kadrovskih procesov, že več kot 45 let prispeva k digitalni preobrazbi svojih strank. Digitalno proaktivna podjetja so na trgu konkurenčnejša. Zavedajo se vpliva hitrejšega, varnejšega in učinkovitejšega poslovanja na samo podjetje in na svoje zaposlene. Poleg tega, v primerjavi s podjetji, ki niso naklonjena digitalni preobrazbi, v okolju uživajo precej višji ugled,…
Proces zaposlovanja ni več le običajno opravilo kadrovske službe, ampak strateška komponenta, ki lahko podjetje dvigne na višjo raven ali pa, če je slabo izvedena, povzroči dolgotrajne negativne posledice. Učinkovit proces zaposlovanja privabi najboljše talente in poveča učinkovitost, zmanjša stroške in izboljša ugled podjetja na trgu dela. Kako lahko organizacije zagotovite, da bo vaš proces zaposlovanja dosegel cilje?
V svetu, kjer je trajnost postala ključna prioriteta, dokumentni sistemi igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju bolj zelenih in učinkovitih poslovnih praks. Vendar se postavlja vprašanje: “Kako lahko dokumentni sistemi prispevajo k trajnostnim praksam in zmanjšanju porabe papirja, ne da bi to vplivalo na učinkovitost in produktivnost podjetij?”.
Spremembe v delovnem okolju, ki jih poganja tehnološki napredek in spremenjene delovne razmere v času pandemije, so privedle do potrebe po prilagoditvi načinov vodenja delovnega časa. Delo od doma postaja vse pogostejše, kar zahteva posodobitev metod beleženja delovnih ur. V luči sprememb je bila sprejeta novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 50/23, v nadaljevanju ZEPDSV-A), ki se bo pričela uporabljati 20. novembra 2023. Ta spreminja in dopolnjuje določbe, ki se nanašajo na…
V dobi digitalne transformacije se proizvodna industrija sooča s številnimi izzivi in priložnostmi. S hitrimi spremembami na trgu, naraščajočimi pričakovanji strank in potrebo po večji učinkovitosti postaja integracija MES sistema (Manufacturing Execution System) v proizvodno verigo ključna za podjetja, ki želijo ostati konkurenčna. MES sistem je napredna programska rešitev, ki prinaša številne koristi, vključno z boljšo sledljivostjo, optimizacijo proizvodnih procesov in izboljšanjem kakovosti izdelkov. V tem članku bomo raziskali šest ključnih vidikov integracije MES sistema v proizvodno verigo ter kako…