NAŠE TEMELJNO VODILO JE:

 • izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev;
 • stalna kakovost naših storitev in proizvodov;
 • donosnost;
 • vključenost zaposlenih pri doseganju skupnih ciljev podjetja.

NAŠE POSLANSTVO JE:

 

 • izdelava kvalitetnih, celovitih rešitev informacijskih sistemov uporabnikom, ki si bodo s tem zagotovili komparativno prednost pred konkurenco;
 • zagotavljanje varnosti, rasti in donosnosti kapitala delničarjev z dolgoročnim ustvarjanjem dobička.

VIZIJA PODJETJA JE:

 

 • z vlaganjem v znanje zaposlenih in prepoznavnimi kakovostnimi storitvami zagotoviti dolgoročno sodelovanje z uporabniki Kopinih storitev, ter omogočiti konstanto rast in razvoj podjetja.

ZATO JE NAŠA OBVEZA:

 

 • nenehno izboljševanje in posodabljanje sistema vodenja kakovosti;
 • zagotavljanje izvedbe naših aktivnosti na strokoven, ekonomsko optimalen in naročnikom prijazen način;
 • spremljanje razvoja panoge doma in v tujini in se prilagajati razmeram na trgu ter ostati konkurenčni;
 • sodelovanje z zanesljivimi dobavitelji in podizvajalci, ki jih sprejemamo kot poslovne partnerje;
 • stalno zadovoljstvo naših naročnikov, s katerimi gradimo dolgoročno partnersko sodelovanje;
 • skrb za zadovoljstvo zaposlenih, varnost in zdravje pri delu ter jim omogočiti strokovni in osebnostni razvoj ter vključenost slehernega v vzpostavljeni sistem;
 • zagotavljati ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za zaposlene;
 • z racionalnim in gospodarnim vodenjem ohranjati plačilno sposobnost in potrebne vire za izvajanje procesov;
 • zagotavljati delovanje celotnega podjetja skladno z zakonsko regulativo ter obvladovanje strateških in poslovnih tveganj;

VSAK ZAPOSLENI JE V OKVIRU SVOJIH DEL IN NALOG ODGOVOREN ZA URESNIČEVANJE ZASTAVLJENE POLITIKE KAKOVOSTI PODJETJA.

 

 

Slovenj Gradec, 14.5.2021                                                       Direktor KOPA d.d.

                                                                                               Dušan Rus