Meni

Management

Rešitve in kakovostne informacije za natančno obvladovanje ključnih poslovnih procesov

 

Učinkovitejši poslovni procesi in pametnejše odločanje

Največkrat je problem določiti, kaj so tisti maloštevilni, enostavni, vendar najpomembnejši podatki, ki vplivajo na odločitve in poslovne procese. Menedžerji imajo v informacijskih sistemih največkrat na voljo preveliko količino podatkov, zato večine sploh ne uporabljajo. Kako na enostaven in učinkovit način vzpostaviti sistem obveščanja na različnih nivojih vodenja, da postane podjetje bolj učinkovito?

Kopa zagotavlja potrebne celostne informacijske rešitve za digitalizacijo poslovnih procesov, temelječe na bogatih praktičnih managerskih izkušnjah in znanju pri implementacijah v znanih slovenskih podjetjih.

Rešitve in storitve

Analitika za poslovno obveščanje

Za učinkovito odločanje potrebujete analitično orodje KOPA BI, ki vam pomaga ustvariti popoln nadzor nad poslovanjem v vašem podjetju.

Proizvodni kontroling

Proizvodni kontroling je eno izmed zahtevnejših orodij v celoviti rešitvi KOPA ERP in je gonilna sila sprememb in izboljšav v podjetju, saj lahko v sodelovanju z drugimi deli podjetja pripomore k uspešnemu napredku.

Profitabilnost - dobičkonosnost

Brez dobička podjetje ne preživi. Z uporabo pravilnih metod obravnavanja poslovnih dogodkov zagotovimo natančnejšo sliko finančnega stanja podjetja.

Skupna učinkovitost naprav - OEE

Zagotavljanje kakovostnih informacij za vodenje in izboljševanje proizvodnih procesov ter obvladovanja izkoristka virov - KOPA UTRIP.Pro.

Mobilni kontroling

Dovršena rešitev, ki zagotavlja dostopnost interaktivnih informacij o ključnih poslovnih kazalnikih, prilagojena vaši priljubljeni mobilni napravi.

Kompetence zaposlenih

Spremljanje in analiza vseh ali izbranih kompetenc za enega ali več posameznikov za določeno delovno mesto ali organizacijsko enoto - KOPA HRM.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Pohitritev poročanja in avtomatiziran zajem podatkov za ključne poslovodske analize in poslovne odločitve

Preprečevanje kritičnih tveganj in pravočasno odzivanje na anomalije pri poslovanju

Interaktivne informacije o tem kaj se splača delat

Neposreden vpliv na izboljšanje poslovanja in pri ustvarjanju visoke dodane vrednosti

Natančno ugotavljanje dobičkonosnosti po delovnih nalogih

Doseganje želenih optimizacijskih učinkov

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.