Meni

Kopa EAM

Popoln pregled nad vzdrževanjem

Podpora poslovni strategiji

Kopa že več kot 20 let deluje na področju razvoja rešitev z vodilno programsko opremo na področju vzdrževanja sredstev. Enterprise Asset Management (EAM) predstavlja izziv v obdobju IoT, s konstantnim generiranjem podatkov s strani zaposlenih, senzorjev in naprav.

Rešitev za podporo vzdrževanju KOPA EAM  je celovita rešitev upravljanja s sredstvi, ki zajema vodilno programsko opremo na področju EAM in strokovno implementacijo IT podpore poslovnim procesom vzdrževanja s strani Kopinih strokovnjakov. Omogoča upravljanje sredstev, dela, skladiščnega poslovanja ter nabav na enotni platformi.

Nova dimenzija učinkovitosti poslovanja

Enotni storitveni center z ustrezno informacijsko podporo

Večji prispevek podpornih storitev k uspešnosti poslovanja

Lažje izpolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Celovit pregled nad vzdrževalnimi procesi za hitro in ustrezno ukrepanje

Znižanje stroškov vzdrževanja in povečanje kakovosti vzdrževalnih procesov

Povečanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v vzdrževanju

Dvig razpoložljivosti strojev in naprav zaradi zmanjšanja in skrajšanja zastojev

Lažje izpopolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov

Izjava naročnika

Za Kopa EAM in Kopo smo se odločili na podlagi tehnične rešitve, razširjenosti in uporabnosti tega programa ter na podlagi servisne podpore.

Tomaž Jelenko, Weiler Abrasives d.o.o.

Nova stopnja vzdrževanja

Vzdrževanje ni samo spremljanje dogodkov in odprava napak (reaktivno vzdrževanje), temveč je pomembna panoga, ki na podlagi analize zbranih podatkov iz različnih virov (CRM, ERP, proizvodnega procesa, strojev, meritev temperature, vlažnosti..) z veliko verjetnostjo predvidi dogodke in sproži prediktivno vzdrževanje. To pripelje do večje produktivnosti in kakovostnejših izdelkov, brez odpovedi delovanja in nenapovedanih zastojev.

Dober pregled nad podatki o preteklih, tekočih in načrtovanih vzdrževalnih aktivnostih vodi v visoko produktivnost ter nam omogoča hitro uvajanje ukrepov. 

Kaj omogoča KOPA EAM?

Celovit pregled nad vzdrževalnimi procesi za hitro in ustrezno ukrepanje

Znižanje stroškov vzdrževanja in povečanje kakovosti vzdrževalnih procesov

Povečanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v vzdrževanju

Dvig razpoložljivosti strojev in naprav zaradi zmanjšanja in skrajšanja zastojev

Lažje izpopolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov

Povrnitev investicije

Rešitev Kopa EAM podaja odgovor na vprašanje kako optimalno voditi vzdrževalne procese na sredstvih z najnižjimi stroški in minimalnim vplivom na ostale poslovne procese in s tem maksimizirati povrnitev investicije (ROI – Return on Investment). Učinki investicije se kažejo v večji razpoložljivosti proizvodnih sredstev, manjši obremenitvi vzdrževalcev in v višji učinkovitosti podjetja.

Večja učinkovitost dela za 10% do 20%

Povečanje razpoložljivosti sredstev za 3% do 10%

Zmanjšanje potrebnih investicij v novo opremo od 3% do 5%

Boljša izkoriščenost garancij za 10% do 50%

Zmanjšanje nabavnih stroškov in stroškov skladiščenja

Zmanjšanje stroškov materiala in rezervnih delov od 5 do 10%

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.