Meni

Proizvodnja

Učinkovita in povezana informacijska podpora za različne tipe proizvodnje

 

Proizvodnja ustvarja vrednost

Rešitve in storitve za digitalizacijo proizvodnje postajajo ključni vir za zagotavljanje konkurenčnosti. Kvaliteta, odzivnost in povezljivost so pričakovanja in zahteve uspešnih proizvodnih podjetij. Storitve na podlagi izkušenj, znanja in poznavanje proizvodne problematike ter povezane rešitve za digitalizacijo proizvodnje, prinašajo podjetjem koristi in konkurenčno prednost.

Z vzpostavitvijo delujočega in digitaliziranega Demingovega kroga, dosežemo, da se planiranje, izvedba, spremljanje in ukrepanje v proizvodnji odvijajo povezano in v realnem času. Vse skupaj temelji na pravih normativih, ki se usklajujejo na podlagi »učenja« iz preteklih podatkov. Kalkulacije, pokalkulacije in obračun proizvodnje, skrbijo da se za vsak izdelek in storitev lahko izračuna in prikaže,  kako uspešno ga nameravamo izdelati, kako uspešno smo ga dejansko izdelali in kako to vpliva na celotno sliko poslovanja.

Rešitve in storitve

Vzpostavitev kvalitetnih normativov in matičnih podatkov

Temelj za uspešno planiranje so ustrezni normativi in matični podatki. Pri velikih serijah se temu nameni čas in ekipa, ki postavi normative, pri malih serijah in naročniški proizvodnji pa tega vedno ni možno in smiselno vnašati, ampak jih lahko dobimo tudi na podlagi avtomatskega merjenja in zapisovanja referenčnih normativov, ki se potem popravljajo na podlagi dejanskih časov izdelave.

Predkalkulacije, pokalkulacije

Sistem predkalkulacij omogoča, da uporabimo predhodno znanje in podatke ter normative in bolj natančno ocenimo stroške izdelave. To zagotavlja podjetju varno in sistematično določanje cene. V kombinaciji s pokalkulacijami, kjer se prikaže dejansko porabo časa in materiala ter ostalih stroškov, dobi podjetje orodje, ki omogoča zanesljivejše poslovanje.

Planiranje proizvodnje

Informacijsko podprto planiranje je ključno za optimalno delovanje proizvodnje. Preveč tvegano je namreč, da je to odvisno od posameznikov. Ker je vse povezano tudi z izračunom materialnih potreb (MRP), upoštevanjem kapacitet in rokov ter avtomatsko pripravo dokumentov, lahko dobro planiranje dejansko pomaga, da se kljub stalnim spremembam, procesi v proizvodnji odvijajo tekoče.

Fino planiranje v grafičnem orodju PREACTOR

Grobo planiranje in razporejanje v kompleksnih proizvodnjah, kjer je naenkrat v obdelavi veliko število nalogov, brez grafične podpore in algoritmov, ki pomagajo poiskati optimalno kombinacijo, ne zadostuje. Zato je Kopa ERP sistem dvostransko povezan z globalno rešitvijo Preactor, kar omogoča, da se plan, izvedba in spremljanje, sklenejo v zaključen krog, ki podjetju pomaga pri dvigu učinkovitosti.

Spremljanje proizvodnje – UTRIP.NET

Ritem oziroma utrip proizvodnje je ključen, da se dosega pričakovane rezultate. Na ta ritem vplivajo številni dejavniki in če jih zaznamo sproti, lahko pravočasno ukrepamo. Prijave dela, vzroki zastojev, štetje oz. merjenje izdelane količine v različnih fazah, merjenje koristnega delovanja strojev, eskalacije, odzivni časi, iskanje dobrih vzorcev (delavec, stroj, izdelek, kvaliteta), so gradniki rešitve, ki omogoča, da lahko spremljamo dinamični OEE in ukrepamo ter povečamo uspešnost.

Brezpapirna proizvodnja

Papir se v uspešnih proizvodnih podjetjih umika iz proizvodnje in ostalih služb, ker so papirni dokumenti lahko vir napak in časovnega zamika do prave informacije. Napačen načrt na papirju, konec izmene zapisane količine in vzroki napak ter prepisovanje podatkov, ne omogočajo, da v vsakem trenutku vemo kaj se v proizvodnji dogaja in da lahko hitro posegamo v dogajanje s spremembami, ki preprečijo dodatne stroške.

Obračun proizvodnje

Podjetja, ki uporabljajo to rešitev, vedo za vsak izdelek, koliko jih stane in lahko merijo dobičkonosnost. Podatki, ki jih obračun proizvodnje pokaže, so celoviti in zajemajo vse stroške. Odločanje je s tem bolj zanesljivo, kar kažejo tudi nadpovprečno dobri rezultati podjetij, ki uporabljajo to Kopino rešitev.

Vhodna kontrola proizvodnje - kakovost

Prej kot zaznamo odstopanje od zahtevane kvalitete, manj težav in stroškov nastane v proizvodnji. S Kopino rešitvijo te kontrole vgradite v proces in zagotovite, da se kontrola izvaja po pravilih, ki zagotavljajo najvišjo kvaliteto izdelkov.

Obvladovanje reklamacij

Nihče jih ne želi, če pa se že pojavijo je njihovo obvladovanje učinkovito, če so procesi za obravnavanje reklamacij definirani in del procesa, ki skrbi, da se reklamacije rešujejo na optimalen način za stranko in podjetje.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Robusten in zanesljiv sistem za planiranje proizvodnje

Avtomatiziran proces naročanja glede na potrebe

Možnost hitrega – avtomatiziranega ukrepanja ob odstopanjih od plana

Optimizacija finega planiranja s pomočjo grafične planske table

Optimizacija zalog in naročanja

Eskalacije ob odstopanjih, dvig odgovornosti, skrajšanje odzivnih časov

Simulacije pri planiranju – iskanje optimuma

Odzivnost proizvodnje in učinkovito umeščanje nujnih naročil - »padalci«

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.