Meni

Vzdrževanje

IBM MAXIMO – Kopa EAM Informacijska podpora vzdrževanju

Rešitev omogoča zasnovati in vpeljati strategijo celovitega upravljanja sredstev in storitev z enim orodjem. V Kopa EAM (IBM MAXIMO) imamo centralno zajete in hranjene podatke ter na tej podlagi zagotovljene informacije za učinkovito grafično, terminsko in vsebinsko planiranje. Sočasno pa organiziramo, izvajamo, analiziramo in optimiramo vzdrževalna dela. Rešitev je namenjena vsem vrstam podjetjem in organizacijam, neodvisno od zahtevnosti procesov in števila uporabnikov.

Kopa EAM omogoča učinkovito informacijsko podporo pri upravljanju ter vzdrževanju sredstev in storitev. Rešitev podjetje omogoča maksimiziranje produktivnosti, razpoložljivosti in podaljšanju življenjske dobe ključnih sredstev, krajšanju časa administrativnih postopkov, enostavnejšo analizo podatkov ter povrnitvi investicij.

Rešitve in storitve

Povezljivost med IBM Maximo s poslovnimi, nadzornimi in varnostnimi sistemi

S poslovnimi sistemi, s sistemom za zastoje, beleženje prisotnosti, nadzor in kontrola dostopa, SCADA

Informacijska podpora vzdrževanju

Odločitev o informacijski podpori upravljanju in vzdrževanju je postala potreba in je podpora vse procesom v upravljanju in vzdrževanju sredstev.

Spremljanje zastojev v realnem času

V podjetjih s kontinuirano proizvodnjo je ključno zagotavljanje čim višje razpoložljivosti strojev in zniževanja zastoje. Znižanje zastojev in upravljanje podatkov in vzdrževanja pa odločilno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev.

Za kognitivno poslovanje potrebujemo ustrezno IT podporo

IT podpora daje smisel nestrukturiranim in temnim podatkom in ponuja orodje za upravljanje podatkov v njihovem življenjskem ciklu.

Uspešne odločitve s pomočjo analize različnih podatkov

S pomočjo zajetih in analiziranih podatkov v realnem času lahko ukrepamo takoj. Po daljšem pretečenem času pa lahko izvedemo temeljitejšo analizo za poljubno obdobje na večjem številu podatkov.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Podpora uporabnikom

Analize v realnem času

Obvladovanje zastojev

Strateški pregled nad procesi v vzdrževanju

Dvig proizvodnje in nižanje stroškov

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.