Meni

Kopa Plačni sistem

Zanesljiva podpora obračunu plač

Prilagodljiv plačni sistem

Raziskave so pokazale, da je v modernem sistemu obračuna plač postalo najvažnejše, da je sistem obračuna mogoče hitro in enostavno spreminjati in slediti spremembam v sistemu nagrajevanja. Razni obvezni podatki in poročila, elektronske povezave z zunanjim okoljem preko Interneta, hitrost v delovanju, enostavnost, točnost in podobne lastnosti so razumljive same po sebi.

Programski paket KOPA plače omogočajo izračun, izplačilo, pripravo datotek in izpisov za posredovanje podatkov bankam, davčni upravi in statistiki s pomočjo različnih elektronskih povezav ter izdelavo drugih analiz za potrebe podjetja z uporabo generatorja izpisov za različne izračune (plače, regres, sejnine, nagrad učencem na praksi, božičnic, poračunov, izračun stanarin, dividend,…)

Funkcionalnosti

e-Kuverte

e-Kuverte

Brezpapirno pošiljanje plačilnega lista in odločbe o dopustu po elektornski pošti. V skladu s politiko podjetja se lahko zaposleni samostojno odloči, ali bo mesečno plačilno listo prejemal preko elektronske pošte ali klasično v papirni obliki.
e-VEM

e-VEM

Oddajanje M obrazcev neposredno iz kadrovske evidence. Odpade vnos podatkov v e-VEM portal. Vmesnik je optimiziran za hkratno obdelavo večjega števila M obrazcev.
eBOL

eBOL

Prevzem in prenos podatkov iz elektronskega bolniškega lista v Kopa-PCE s pomočjo vmesnika. Elektronski uvoz refundacijskih zahtevkov s pripravo XML datoteke.
Poročila in analize

POROČILA IN ANALIZE

Poleg maksimalnega zneska odtegljajev po posameznih vrstah, se upošteva tudi zakonsko določeni vrsti red.
Samodejno obračunavanje odtegljajev pri plačah

ODTEGLJAJI PRI PLAČAH

Poleg maksimalnega zneska odteglajev po posameznih vrstah, se upošteva tudi zakonsko določeni vrsti red.

Izpostavljene poslovne koristi in priložnosti

Enostaven vnos in dostop do vseh podatkov na enem mestu

Uvoza in izvoz podatkov - registracija delovnega časa, kadrovskih evidenc, finančno-računovodske podpore

Nastavljivost algoritmov glede na uporabnikove želje in zahteve

Prilagodljiva avtorizacija pooblaščenih oseb glede na poslovno politiko podjetja

Direkten izpis podatkov na predpisane obrazce (REK obrazce, M4 obrazec, ZAP obrazce)

Dinamične analize in poročila

Natančen izračun in izplačilo vseh vrst dohodkov iz delovnih razmerij

Zajem in obdelava podatkov za zbirne letne obračune

Spremljava in arhiv stroškov

Vročanje izplačilnih list na različne načine (e-kuverte)

Elektronsko poslovanje z bankami, zavarovalnicami, AJPES-om, ZPIZ-om in DURS-om

Izvajanje obračunov in simulacij

Izjava naročnika

Rešitev KOPA Plače je tehnološko in arhitekturno dovršena in primerna za dolgoročno uporabo.

Kristjan Brodej, vodja projektov v Unior d.d.

Primeri dobrih praks

Dobre prakse nastajajo skupaj z našimi zadovoljnimi uporabniki

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.