Meni

IBM MAXIMO – Kopa nadgradnje

Nadgradnja IBM Maximo s Kopa rešitvami

IBM Maximo Delovni centri

IBM Maximo Delovni centri (Work Centers) imajo enostavnejši vmesnik za delo na namiznih računalnikih, prenosnikih, tablicah in pametnih telefonih. Uporabniku ponujajo samo tiste funkcije, ki jih potrebuje za točno določeno delo. Vpeljava in uvajanje končnih uporabnikov je krajše in bolj učinkovito.

Uporabniški vmesnik temelji na vlogah, do katerih lahko uporabniki dostopajo in dokončajo vsakodnevna opravila.

Z uporabo delovnih centrov se dostopa do sistemskih podatkov in omogoča dokončanje nalog brez odpiranja več aplikacij, kot so ustvarjanje storitvenih zahtevkov, oblikovanje nabora podatkov za analizo poslovanja ali ustvarjanje obrazcev za pregled.

Če se tekom uporabe ugotovi, da so potrebne drugačne nastavitve procesov, lahko poslovni skrbniki sami konfigurirajo dele delovnih centrov.

IBM Maximo in sistem za vodenje zastojev

Ob evidentiranju zastoja na stroju se v IBM Maximo samodejno kreira delovni nalog, na katerega se prepišejo ključni podatki (stroj, ura zastoja, inventarna številka, lokacija, vzrok zastoja…). Sistem takoj sproži različne načine obveščanja (email ali SMS).

Vzdrževalec se lahko takoj odpravi in začne z odpravo zastoja oz. okvare brez ročnega kreiranja delovnega naloga. Ob prijavi vzdrževalca na stroju, se začne samodejno beležiti vzdrževalčevo delo – po zaključku vpiše kodo napake (ta je potrebna za analizo), se odjavi in zaključi zastoj. Ob dvigu materiala v skladišču se porabljen material samodejno prenese na delovni nalog.

S sistemom za vodenje zastojev vzdrževalec svojega časa ne porabi za administracijo, saj so se vse njegove aktivnosti beležile sproti ob opravljanju dela: evidentiranje zastoja, vzrok zastoja, opravljeno delo in porabljen material.

KOPA MAXTV - spremljanje aktivnosti vzdrževalcev na zaslonih

KOPA MAXTV omogoča prikaz ključnih informacij iz sistema IBM Maximo na velikih TV zaslonih.

Rešitev je univerzalna in razširljiva tudi na druge informacijske sisteme. Prikaz ključnih podatkov je možno poljubno prilagoditi potrebam delovnega procesa (procesom vzdrževanja, proizvodnje in ostalim poslovnim procesom, prioritete).

Največja uporabnost je zagotavljanje pregleda nad zastoji v proizvodnji ter nad aktivnostmi, kaj je potrebno postoriti in kaj je v teku.

S tem zagotavljamo večjo učinkovitost in transparentnost delovnega procesa, saj so ključne informacije vedno na dosegu pogleda.

KOPA MAXSMS – obveščanje o zastojih z SMS sporočili

Obveščanje z SMS sporočili iz sistema IBM Maximo se lahko nastavi za poljubne dogodke.

Vzdrževalci na telefon dobijo obvestilo o zastoju. V kolikor se zastoj ne začne odpravljati v predvidenem roku ali če odpravljanje zastoja traja dalj časa, se obveščanje potencira na višje inštance po 5 delni lestvici.

Rešitev pripomore k nižanju odzivnih časov in k transparentnosti vzdrževalnega procesa, saj so v realnem času obveščeni vsi, ki pripomorejo k učinkovitejšemu delu. 

KOPA MAXNFC – vnos storitvenih zahtevkov preko NFC nalepke

Kopa MaxNFC rešitev olajša javljanje napak na sredstvih. Sestavljena je iz mobilne aplikacije, ki izkorišča tehnologijo NFC mobilnega telefona, in rešitve v okolju IBM Control Desk oziroma IBM Maximo.

Ko prislonimo telefon ob nalepko NFC, aplikacija Kopa MaxNFC poskrbi za to, da se na telefonu odpre stran za vnos storitvenega zahtevka v IBM Maximo Control Desk. Tu se avtomatsko izpolnijo podatki o sredstvu in lokaciji sredstva, za katerega prijavljamo napako.

Rešitev skrajša čas vnosa storitvenega zahtevka ter zmanjša možnost napak. 

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

Aljaž Gradišnik Kopa d.d.
VODJA PROGRAMA IBM MAXIMO
Aljaž Gradišnik
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.