Meni

LIP Bled d.o.o. – HRM

HRM je faktor za uspeh

Upravljanje s kadri je med ključnimi dejavniki za preboj krize in mednarodni uspeh podjetja LIP Bled.

LIP Bled

Izkušnja podjetja LIP BLED d. o. o. je, da se s pametno organizacijo in upravljanjem s kadri lahko ohrani in celo izboljša poslovna uspešnost tudi po dramatičnih poslovnih spremembah.

Prilagoditve novim razmeram so botrovale kadrovskim spremembam znotraj podjetja, predvsem v obliki prerazporeditev zaposlenih. V LIP BLED so želeli zagotoviti, da so pravi ljudje na pravih delovnih mestih, zato so uvedli letne razgovore, ki jih vodijo z vsemi zaposlenimi. Iz teh razgovorov so ugotovili, kakšni so cilji in možnosti za posameznika glede nadaljnje kariere v podjetju. 

Koristi za stranko

Izboljšanje učinkovitosti dela v proizvodnji in posrednih službah

Ažurno spremljanje kompetenc zaposlenih

Znižanje stopnje bolniških odsotnosti

Izjava naročnika

Včasih se je pogledalo samo kazalce – proizvodnjo, prodajo in reklamacije. Sedaj obravnavamo tudi kadrovske zadeve. Pregledujemo izobraževanja, analize letnih razgovorov, poročila bolniške odsotnosti, stanje dopustov.

Anton Koncilja, vodja kadrovska službe LIP Bled d.o.o.