Meni

Livar d. d.

Največje slovensko livarsko podjetje s KOPA HRM gradi sodobno digitalno kadrovsko platformo.

Od operativnega do strateškega obvladovanja kadrov

Livar d.d.

Livar, d. d. je z rastjo dodobra prerasel osnovne zahteve glede upravljanja s kadri. Obstoječo kadrovsko evidenco in obračun plač so želeli prenoviti s sodobnim sistemom za upravljanje s kadri.

Odločili so se za uvedbo sistema, ki bi medsebojno povezoval kadrovski in voditeljski sistem – razvoj kadrov, vodenje talentov, obvladovanje kompetenc ter 360-stopinjsko ocenjevanje. 

Koristi za stranko

Avtomatizacija in digitalizacija operativnih nalog kadrovske službe

Prenos nalog na vodje

Kakovostne informacije za razvoj voditeljstva, obvladovanje kompetenc in prepoznavanje talentov

Razbremenitev kadrovske službe

Podpora odločanju pri delu s kadri

Izboljšanje komunikacije med zaposlenimi vodji in kadrovsko službo

Manjša možnost za napake

Sprostitev časa za osebni stik z zaposlenci

Samopostrežne informacije za zaposlene

Izjava naročnika

Pomembno je, da povezujemo ljudi, gradimo odnose in da omogočamo osebni stik sodelavcev z vodji. Spremljamo napredek, identificiramo talente in vzgajamo naslednike. Imamo možnost pripeljati strategijo podjetja na raven posameznika, kar omogoča digitalizacija.

Sonja Bastl, vodja razvoja kadrov