Meni

Metrel d.d. – ODiP

Preobrazba v brezpapirno poslovanje

Obvladovanje dokumentov in procesov za digitalizacijo celotnega poslovnega procesa

Uporaba poslovnega informacijskega sistema ERP še ne pomeni, da podjetje posluje učinkovito. V iskanju rešitve, kako bi uporabniki sistema KOPA ERP čim bolj enostavno prešli na brezpapirno poslovanje, je Kopa ponudila novo generacijo dokumentne rešitve KOPA ODiP.

Ta poenostavlja integracijo s sistemi ERP, kar omogoča popolnoma brezpapirno izvedbo vseh delovnih postopkov, kjer nastopajo dokumenti iz poslovnega informacijskega sistema. 

Koristi za stranko

Skrajšanje časa potrjevanja prejetih dokumentov

Doseganje pričakovanega povečanja produktivnosti in vračila vrednosti naložbe

Samostojno kreiranje novih tipov dokumentov in delovnih tokov

Popoln pregled nad izvajanjem postopkov in odgovornostjo posameznih zaposlenih

Izjava naročnika

Z rešitvijo KOPA ODIP je vloga v procesu potrjevanja dokumentov vedno jasno opredeljena, sledljiva in dostopna, kar dvigne odgovornost in močno pohitri proces.

Edvard Reven, direktor Metrel d.d.