Meni

Metrel d.d.

Obvladovanje ukrepov je lahko digitalizirano

Izvajanje stalnih izboljšav pridobi z digitalizacijo nove razsežnosti in dvigne kakovost vodenja

Digitalizacija poslovanja se ne dotika le izvajanja procesov, ampak tudi vodenja. Še več, z njo je možno izboljšati dejavnosti, ki sestavljajo modele in pristope za obvladovanje kakovosti poslovanja, storitev in izdelke, kot sta PDCA in SIX Sigma.

Ena takšnih rešitev je vodenje ukrepov v Kopinem sistemu Urejeno.Dok. Ne le, da podpira vodenje dokumentov in nalog, temveč vključuje cel splet dejavnosti, ki se odvijajo pri ukrepih, od načrtovanja do izvedbe. 

Koristi za stranko

Hitrejši odziv in kakovostnejše načrtovanje ukrepov

Pregled nad potekom in izvedbo ukrepov

Spremljanje rezultatov in izboljševanje ukrepov

Izjava naročnika

Lep primer širšega pogleda na digitalizacijo procesov je podpora ukrepom, ki ne zajema samo spremljanja izvajanja ukrepa, ampak je ob tem povezana tudi s kazalniki učinkovitosti, ki pokažejo vpliva na poslovanje.

Domen Ocepek, Kopa d.d.