Meni

Pekarna Pečjak d.o.o.

Popoln pregled nad vzdrževanjem

Po dobrem letu imajo v pekarni Pečjak v vsakem trenutku pregled nad vsemi vzdrževalnimi dejavnostmi

Pekarna Pečjak logo

Uporaba IBM Maximo se je že dodobra prijela med vzdrževalci, ki sedaj lažje pridejo do podatkov o izvedenih delih, primerjajo podatke o težavah in odpravah ter učinkoviteje vzdržujejo opremo.

V tem času so sami in s pomočjo strokovnjakov iz kope izvedli določene prilagoditve in nastavitve novega sistema, kar je bila navsezadnje ene od temeljnih zahtev pri uvedbi. 

Koristi za stranko

Možnost samostojnega prilagajanja in nastavljanja sistema

Podrobne analize

Prijave zahtevkov in vpogled v zahtevke delavcev v proizvodnji

Izjava naročnika

V dobrem letu uporabe se je IBM Maximo izkazal kot dobra in učinkovita naložba. V naslednjem koraku načrtujemo razširitev uporabe na vse delavce na strojih in vodje izmene. Delavci bodo sami prijavljali okvare oz. zahtevke direktno v IBM Maximo. Vodje izmene in proizvodnje bodo imeli neposreden vpogled na stanje opreme oz. njihovih izdelkov.

Simon Hvala, vodja vzdrževanja Pekarna Pečjak d.o.o.