Meni

Premogovnik Velenje d.d.

Človeški viri imajo vrednost

V družbi Premogovnik Velenje želijo z novim kadrovsko-informacijskim sistemom dvigniti sistem upravljanja s človeškimi viri na višjo raven

Premogovnik Velenje

Premogovnik Velenje je skozi leta dela številnih strokovnjakov razvijal sistem upravljanja s človeškimi viri.

Vseskozi so ga zaposleni s tega področja uspešno nadgrajevali, v zadnjem času razmišljajo tudi o sistemu kompetenc. Z njim želijo nadgraditi že vpeljane elemente dela z ljudmi.

Koristi za stranko

Enovit sistem z vgrajenimi dobrimi praksami za podporo celotni kadrovski dejavnosti

Pregled nad kadri za karierni razvoj in obvladovanje kompetenc

Izboljšanje produktivnosti ter nižji stroški obvladovanja kadrov

Izjava naročnika

Želeli smo celovit centralni informacijski sistem, samostojne uporabnike, hitro odzivnost, kompatibilnost z obstoječimi IS v družbi in visok nivo varovanja podatkov. Obenem pa želimo ohraniti vse dobre stvari iz starega sistema, ki smo jih leta in leta nadgrajevali z lastnim znanjem, ter obdržati vso dosedanjo zgodovino podatkov.

Sonja Kugonič, vodja Kadrovsko-splošnega področja, Premogovnik Velenje