Meni

Weiler Abrasives d.o.o.

Vedo, kako z Kopa ERP na svetovni vrh

Za Weiler Abrasives je poslovni informacijski sistem eden temeljev poslovne uspešnosti

Wailer Abrasives d.o.o.

S Kopa ERP so informatizirali, poenotili in povezali vse ključne poslovne procese. Ob tem se zavedajo, da zgolj vrhunski izdelki niso dovolj, ampak morajo zagotavljati odličnost celotne storitve.

Ob skrbi za rast prihodkov v podjetju Weiler Abrasives (prej Swatycomet) posebno pozornost namenjajo rasti dobička, zato stremijo k vitkemu poslovanju, s katerim odpravljajo operacije, ki ne prispevajo k dodani vrednosti. 

Koristi za stranko

Ustvarjanje visoke dodane vrednosti

Zagotavljanje agilnosti in prilagodljivosti na tržne razmere

IT podpora spremljanja naročil kupcev in prodajne realizacije

Kakovostno spremljanje in načrtovanje nabavnih potreb

Pretok informacij med vodstvom in IT je kakovosten in neposreden

Doseganje poslovne odličnosti

Izjava naročnika

Brez kakovostnega informacijskega sistema ne bi mogli dosegati želenih optimizacijskih učinkov. Z informacijskimi tehnologijami podpiramo strategijo podjetja pri ustvarjenju visoke dodane vrednosti, zagotavljanju agilnosti in prilagodljivosti na tržne spremembe ter ne nazadnje pri doseganju poslovne odličnosti.

Matjaž Merkan, direktor družbe