Meni

IBM MAXIMO – Kopa EAM

Popoln pregled nad vzdrževanjem

Podpora poslovni strategiji

Kopa že več kot 20 let deluje na področju razvoja rešitev z vodilno programsko opremo na področju vzdrževanja sredstev IBM™ Maximo®. Enterprise Asset Management (EAM) predstavlja izziv v obdobju IoT, s konstantnim generiranjem podatkov s strani zaposlenih, senzorjev in naprav.

Rešitev za podporo vzdrževanju IBM Maximo – KOPA EAM je celovita rešitev upravljanja s sredstvi, ki zajema IBM™ Maximo® in strokovno implementacijo IT podpore poslovnim procesom vzdrževanja s strani Kopinih strokovnjakov. Omogoča upravljanje sredstev, dela, skladiščnega poslovanja ter nabav na enotni platformi.

Nova dimenzija učinkovitosti poslovanja

Enotni storitveni center z ustrezno informacijsko podporo

Večji prispevek podpornih storitev k uspešnosti poslovanja

Lažje izpolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov

IZPOSTAVLJENE POSLOVNE KORISTI IN PRILOŽNOSTI

Celovit pregled nad vzdrževalnimi procesi za hitro in ustrezno ukrepanje

Znižanje stroškov vzdrževanja in povečanje kakovosti vzdrževalnih procesov

Povečanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v vzdrževanju

Dvig razpoložljivosti strojev in naprav zaradi zmanjšanja in skrajšanja zastojev

Lažje izpopolnjevanje proizvodnih planov in dobavnih rokov

IZJAVA NAROČNIKA

Za IBM Maxima in Kopa smo se odločili na podlagi tehnične rešitve, razširjenosti in uporabnosti tega programa ter na podlagi servisne podpore.

Tomaž Jelenko, Weiler Abrasives d.o.o.

Nova raven vzdrževanja

Vzdrževanje ni le spremljanje dogajanja in odpravljanje napak (reaktivno vzdrževanje), ampak je pomembna panoga, ki na podlagi analize podatkov, zbranih iz različnih virov (CRM, ERP, proizvodni proces, stroji, meritve temperature, vlažnosti…) napove dogodke z visoko verjetnostjo in sproži napovedno vzdrževanje. To vodi do večje produktivnosti in višje kakovosti izdelkov, brez izpadov in nenapovedanih izpadov.

Dober pregled podatkov o preteklih, tekočih in načrtovanih vzdrževalnih aktivnostih vodi do visoke produktivnosti in nam omogoča hitro izvedbo ukrepov.

Kaj omogoča IBM Maximo - KOPA EAM?

Celovit pregled vzdrževalnih procesov za hitro in ustrezno ukrepanje

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja in povečanje kakovosti vzdrževalnih procesov

Povečanje produktivnosti in zadovoljstva vzdrževalcev

Povečanje razpoložljivosti strojev in naprav zaradi zmanjšanja in krajšanja zastojev

Lažje izpopolnjevanje proizvodnih načrtov in dobavnih rokov

Povračilo naložbe

Rešitev Kopa EAM daje odgovor na vprašanje, kako z najnižjimi stroški in čim manjšim vplivom na druge poslovne procese optimalno obvladovati vzdrževalne procese na sredstvih in s tem čim bolj povečati donosnost naložbe (ROI – Return on Investment). Učinki investicije se kažejo v večji razpoložljivosti proizvodnih sredstev, manjši obremenitvi vzdrževalcev in večji učinkovitosti podjetja.

Večja delovna učinkovitost za 10% do 20%

Povečajte razpoložljivost sredstev za 3% do 10%

Zmanjšanje potrebnih investicij v novo opremo s 3 % na 5 %.

Boljša izraba garancij za 10 % do 50 %

Znižanje stroškov nabave in skladiščenja

Znižanje stroškov materiala in rezervnih delov od 5 do 10 %

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas

Aljaž Gradišnik Kopa d.d.
VODJA PROGRAMA IBM MAXIMO
Aljaž Gradišnik
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.