5 korakov do boljših rezultatov digitalizacije proizvodnje

Avtor: Vika Krajnc

Proizvodna podjetja si v obdobju industrije 4.0 ne morejo več privoščiti, da bi odločanje v proizvodnji temeljilo na osnovi sklepanj in napačnih podatkov. Zaradi kompleksnosti, števila in hitrosti dogodkov lahko pravilno ukrepajo zgolj na osnovi pravočasnih in točnih informacij. Te se samodejno tvorijo in analizirajo preko zajetih podatkov iz senzorjev, strojev, informacij iz informacijskih sistemov in poslovnih procesov.

Velikost svetovnega trga za industrijo 4.0 je leta 2020 znašala 101,69 milijarde dolarjev. Globalni vpliv pandemije COVID-19 je bil brez primere in osupljiv, saj so bile rešitve ter storitve industrije 4.0 priča pozitivnemu šoku povpraševanja na vseh področjih. Predvideno je, da se bo trg povečal s 116,14 milijarde dolarjev v letu 2021 na 337,10 milijarde dolarjev v letu 2028 s 16,4-odstotno letno stopnjo rasti v obdobju 2021-2028. (Fortune Business Insights: Industry 4.0 Market Size, 2021)

Velikost trga: Industrija 4.0 v Evropi
Velikost trga: Industrija 4.0 v Evropi

Kljub temu, da so investicije v Industrijo 4.0 in pametne tovarne prihodnosti zelo visoke, je možno občutne izboljšave doseči že s precej manjšimi naložbami. Predstavljamo pet pristopov, ki so jih podjetja uvedla z rešitvijo Kopa UTRIP.NET z enim jasnim ciljem – povečanje učinkovitosti.

Izkoristite informacije za izboljšave

V podjetju, kjer delajo majhne serije izdelkov, smo vzpostavili sistem Kopa UTRIP.NET, ki ves čas spremlja parametre delovanja strojev. Glede na velikost serije, naročenega in porabljenega materiala, uporabljene tehnologije in cene dela so izdelki dražji.

Vse parametre strojev sistem prikazuje z vidika poslovne učinkovitosti, kompetenc vpletenih in števila reklamacij. Z analiziranjem povezanih in celovitih podatkov so v podjetju ugotovili, s kakšno kombinacijo najbolj učinkovito izrabijo material.

Iz teh podatkov so celo prepoznali človeka, ki ima zaradi zelo dobre prostorske predstave pri načrtovanju razreza najboljši rezultat. Ta informacija je imela veliko dodano vrednost, saj je sprožila prenos znanja na ostale zaposlene, na podoben način pa se izboljšuje celoten sistem.

Dvignite produktivnost brez novih naložb

V podjetju so bili prisiljeni povečati proizvodne zmogljivosti. Imeli so denar za nakup novega stroja CNC, vendar niso mogli pridobiti ljudi, ki bi na tem novem stroju dosegali zahtevano učinkovitost. Delo so uredili s pomočjo sistema za načrtovanje, razporejanje in spremljanje ter dosegli 10-odstotno povečanje produktivnosti. Tako so pri 20 strojih pridobili zmogljivost dveh strojev, brez novih naložb in zaposlovanja.

Zmanjšajte napake

V podjetju so uvedli brezpapirno proizvodnjo, povezali proizvodni in poslovni sistem ter digitalizirali Demingov krog. Z ukrepi so dosegli:

  • da v proizvodnji skoraj ni več papirja,
  • da je število napak zaradi napačnih verzij dokumentov neznatno in
  • da so v vsakem trenutku na razpolago ažurni podatki, ki omogočajo učinkovito delovanje proizvodnje in podjetja kot celote.

Obvladujte kakovost

Pozitivni učinki so se pokazali tudi v podjetju, kjer je kakovost odvisna od doslednega upoštevanja normativov in hitrosti razreza. Vzpostavili so zapisovanje hitrosti delovanja stroja na vsakih pet sekund ter primerjanje podatkov z normativi v realnem času. S tem so preprečili odstopanja, zmanjšali izmet in reklamacije.

Ker so ta parameter povezali z izdelkom in delavcem, so zagotovili sledljivost operacij in dela. Vodjem so na voljo natančni podatki, kaj se je dogajalo recimo v nočni izmeni ali zadnjih 24 ur.

Odgovornost zaposlenih se je dvignila, saj vsi vpleteni pustijo sled svojega delovanja. Doslednost pri upoštevanju normativov je znižala število reklamacij in izmeta, transparentnost podatkov pa je povzročila zdravo tekmovalnost med skupinami delavcev in izmenami.

Obvladujte odgovornost

V številnih podjetjih se dogaja, da ima zaradi ne-obveščanja ali slabega kroženja informacij  težave celo najvišje vodstvo.

Če pokažemo to na primeru. Direktor je šel na pogajanja za novo naročilo, pred odhodom pa so mu v zadnjem trenutku povedali, da roka za prejšnje naročilo ne bodo dosegli. Odkrili so namreč, da eden od desetih izdelkov ni ustrezen. Z analizo in veliko slabe volje so ugotovili, da je do napake prišlo že pred enim mesecem, vendar tega ni nihče povedal. Ker so izdelki veliki in narejeni iz dragega materiala, so odgovorni za napako odstopanje prikrili. Zaradi velikega časovnega zamika ni bilo mogoče določiti krivca.

Po vzpostavitvi programske rešitve Kopa UTRIP.NET do napak sicer še vedno lahko pride, a je mogoče nemudoma ukrepati, da je dobavni rok dosežen. Namen takšnega sistema je predvsem pravočasno odkrivanje odstopanj in s tem zmanjševanje stroškov. Vpliva vsekakor tudi na dvig odgovornosti, saj se ve, kdo in kdaj je nekaj naredil oziroma ni naredil tistega, kar bi moral.