Celovita programska rešitev ni znanstvena fantastika

Avtor: Kopa d.d.

Vodilna podjetja višjo uspešnost dosegajo z učinkovitim približevanjem strankam in preseganjem njihovih pričakovanj. Zadovoljstvo potrošnikov je mogoče doseči le s primerno kakovostjo in ceno produktov v povezavi s spremljajočimi aktivnosti, ki posredno vplivajo na zadovoljitev potreb.

Za doseganje željene uspešnosti v veliki meri skrbi IT panoga, katere smernice narekuje digitalizacija in industrija 4.0. Digitalizacija podjetjem omogoča hitrejše in avtomatizirano delovanje procesov ter odpiranje novih poslovnih modulov in priložnosti.

Se sprašujete, kako lahko še nedavno neznana in neprepoznavna podjetja čez noč prevzamejo vodilni položaj?

Odgovor je pogosto v tem, da so hitro prepoznala potencial digitalizacije in se temu tudi ustrezno prilagodila, kar je bistveno pripomoglo k doseganju konkurenčne prednosti na trgu.

Kakovost informacijskih rešitev in storitev je temelj digitalizacije, vendar je nujno potrebno predvsem razumevanje, kaj nove tehnologije omogočajo, ter sposobnost odkrivanja njihovih potencialov in priložnosti. IT panoga se intenzivno spreminja in posodablja, zato je celovit pogled na vlogo IT v sodobnem poslovanju ključnega pomena za doseganje poslovne uspešnosti.

Prave informacije sestavljajo širšo sliko podjetja

Vizija podjetja Kopa d.d. temelji na nudenju celovitih IT rešitev, ki podjetjem omogočajo, da postanejo uspešnejša. Zavedamo se, da uspešnost temelji na povezanosti človeka, strojev, komunikacije, podatkov in odločanja na podlagi pravih informacij, ki skupaj sestavljajo širšo sliko podjetja. Svojo vlogo pri nudenju kakovostnih informacijskih rešitev igra sklenjen in digitaliziran Demingov krog, ki ga sestavljajo povezane in celovite IT rešitve.

Celovita IT rešitev vključuje:

Podatki so najboljše izhodišče za zanesljive napovedi

Zavedamo se, da se pričakovanja strank spreminjajo iz dneva v dan. Še pred leti smo lahko za nekatere stvari rekli, da so le znanstvena fantastika. Sledenje trendom in več kot 40 letne izkušnje v podjetju Kopa pripomorejo k razumevanju potreb in pričakovanj, na podlagi katerih so oblikovane celovite programske rešitve, ki pomagajo pri optimizaciji internih in eksternih poslovnih procesov.

Razvoj IT panoge je podajanje informacij za odločanje na mesečni ravni pripeljal v poročanje tu in zdaj, kjer so celovite informacije o dogajanju v podjetju zahtevane v vsakem trenutku. Vsi zbrani podatki pa so dragocen vir znanja ter odlično izhodišče za zanesljive napovedi in kot gorivo naprednih AI sistemov.

Kopina celovita programska rešitev omogoča:

  • povezovanje delovanje senzorja s poslovnim učinkom, reklamacijami in kompetencami ljudi,
  • prepoznavanje dobrih vzorcev poslovanja in njihovo ponavljanje,
  • zaznavanje slabih vzorcev poslovanja in preprečevanje njihovih ponovitev,
  • spremljanje poslovnih dogodkov v realnem času,
  • povezavo poslovne in proizvodne informatike,
  • spremljanje nenadnih sprememb in ustrezna sprožitev eskalacij in mehanizmov, ki poskrbijo, da se proces vrne v normalno delovanje.

Na Kopi potekajo številni razvojni projekti, s katerimi prenavljamo obstoječe produkte in razvijamo nove rešitve, ki podjetjem pomagajo uresničevati cilje in so pripravljene na generacijo novih, še zahtevnejših uporabnikov.

Več informacij o naših programskih rešitvah najdete pod zavihkom »Rešitve«.