Digitalizacija in agilnost v proizvodnih podjetjih

Avtor: Vika Krajnc

Proizvodna podjetja ste dnevno pod vplivom sprememb, katerim se prilagajate z optimizacijo nabavnih verig, vitkim poslovanjem, zmanjševanjem zalog, personalizacije končnih izdelkov, … Kljub zunanjim vplivom morate svojim naročnikom omogočati enotne pogoje poslovanja ter blago dostaviti ob dogovorjenem času, količini in kakovosti. Zagotovo ne smete na račun prilagajanja na trgu ogroziti lastno rast, razvoj, produktivnosti in dobičkonosnosti.

Sodobna poslovno-proizvodna programska rešitev vzpostavi celovito digitalizacijo proizvodnjo in poveže poslovno ter proizvodno informatiko. Prednost digitalnega sistema je, da hitro, transparentno in učinkovito obvladujete vsa prodajna naročila, proizvodnjo, materialne potrebe, kadrovske vire in  ažurno spremljate stroške, učinkovitost ter dobičkonosnost.

V proizvodnih podjetjih je za agilnost potreben digitaliziran in sklenjen Demingov krog. Tega omogoča kvaliteten ERP sistem, ki omogoča:

 • Podporo različnim tipom proizvodnje, da z enim sistemom izpolnjujete različne potrebe trga.
 • Pred- in pokalkulacije, da obvladujete dobičkonosnost za vsako naročilo, projekt ali izdelek.
 • Planiranje proizvodnje, da svoje proizvodne kapacitete kar najbolje izkoristite ter ponudite kupcem krajše in zanesljive dobavne roke.
 • Spremljanje utripa proizvodnje, s katerim imate neposreden vpogled v dogajanje na proizvodnih linijah – na primer za pravočasen odziv na anomalije (zastoji, zamude, napake/izmet …) ter izboljšanje tehnoloških postopkov.
 • Proizvodno logistiko, ki upravlja vhodno-izhodno skladišče in medfazna skladišča, da ne prihaja do prekinitev proizvodnje zaradi pomanjkanja materiala.
 • Digitaliziran nabavni proces, ki proizvodnjo pravočasno oskrbuje z zahtevano količino materiala ustrezne kakovosti in po pravi ceni.
 • Upravljanje s kadri, da boste za vsako delovno mesto in nalogo imeli vedno na voljo kompetentne ljudi, ki bodo zagotavljali kakovostno in pravočasno izdelavo.
 • Brezpapirno proizvodnjo, ki odpravlja zamude in napake pri zajemu podatkov, razdeljevanju in zagotavljanju zadnjih veljavnih verzij dokumentacije.

Za dodatno učinkovitost ERP sistemov se ta povezuje z drugimi nišnimi rešitvami, ki še dodatno okrepijo sistem s točnimi in kvalitetnimi informacijami. S tem se uporabnikom zagotovi robustno branžno rešitev, s katero digitalizirajo proizvodni proces, podprejo posebnosti svojega poslovanja in povečajo konkurenčno prednost.

KOPA ERP sistem ima vgrajeno znanje in mehanizme, ki omogočajo vrtenje Demingovega kroga in vključujejo:

 • sisteme za upravljanje s človeškimi viri (Human Resourse Management – HRM),
 • integracijo s sistemom za fino planiranje in razporejanje (globalna rešitev Preactor),
 • sisteme za upravljanje proizvodnje (Manufacturing Execution System – MES)
 • tehnologijo poslovne inteligence (Business Inteligence – BI),
 • sisteme za spremljanje proizvodnje (rešitev UTRIP.NET) in
 • povezanost z zunanjimi sistemi, ki omogočajo napovedovanje ter avtomatsko izmenjavo in pridobivanje podatkov.
Povezanost sistemov
Povezanost sistemov