Digitalizacija naj bo v službi izpolnjevanja pričakovanj trga

Avtor: Vika Krajnc

Podjetja naj pri digitalizaciji vodi želja po izboljševanju potreb trga in poslovanja ter ne navdušenje nad kopico podatkov.

»Digitalizacija proizvodnje se začne že takrat, ko smo sposobni na podlagi želja in potreb trga načrtovati izdelek. Če proizvodnjo začnemo brez upoštevanja kupcev in uporabnikov, se nam lahko zgodi, da bomo naredili vrhunski izdelek, ki ga ne bo mogoče prodati,« razlaga mag. Domen Ocepek, produktni vodja SW v Kopi.

S pomočjo digitalizacije in spremljanjem proizvodnje s programsko rešitvijo KOPA Utrip.PRO podjetje v vsakem trenutku vidi, kako uspešno dosega cilje in roke. Digitalizacija omogoča, da se v ozadju izvajajo algoritmi, ki skrbijo, da procesi potekajo nemoteno.

Celovita slika za boljše odločanje

V Kopa d.d. verjamemo, da digitalizacija dobi pravi pomen, ko se poveže načrtovanje in delovanje proizvodnje, kompetence ljudi in poslovni učinki v realnem času. Tako dosežemo, da se planiranje, izvedba, spremljanje in ukrepanje v proizvodnji odvijajo povezano in v realnem času. S celovito sliko je omogočeno bolj zanesljivo odločanje, prepoznavanje ter ponavljanje dobrih vzorcev poslovanja, hkrati pa preprečevanje slabih.

Podatke je potrebno preoblikovati v informacije za vodstvo

»Na terenu opažamo, da so podjetja pri digitalizaciji usmerjena predvsem v zbiranje podatkov, ne znajo pa jih interpretirati oz. pretvoriti v pozitiven poslovni učinek. Kaj bodo z veliko količino podatkov počeli, bi se morali vprašati že pred začetkom projekta digitalizacije. Usmeriti jih morajo v boljše zadovoljevanje potreb kupcev ter bolj kakovostno obvladovanje procesov. S tem se izognejo napakam v proizvodnji, ki vodijo v reklamacije in nezadovoljstvo uporabnikov,« pojasnjuje Ocepek.

Informacije morajo biti vodstvu na voljo brez zamikov. V vsakem trenutku morajo zagotoviti odgovor, ali proizvodnja deluje optimalno ter katere skupine zaposlenih delajo najbolje.

Pomembne tudi poprodajne storitve

Digitalne rešitve in storitve postajajo ključni vir za zagotavljanje konkurenčnosti. »Zgodba digitalizacije ne vključuje zgolj faze načrtovanja in spremljanja proizvodnje. Ta se nadaljuje, ko kupec izdelek prevzame in ga uporablja. Digitalni dvojčki omogočajo, da se vse spremembe na izdelku in dokumentacija vidijo in so dostopne uporabniku v digitalni obliki. DNK izdelka poenostavi servisiranje in nadgradnje,« poudarja Ocepek.

Zelo pomembna je vloga poprodajnih digitalnih storitev, ki kupcem izboljšajo uporabniško izkušnjo ter podjetjem prinašajo pomembne konkurenčne prednosti.

V ospredje prihaja ustvarjalnost zaposlenih

V Kopi se zavedamo, da so kvaliteta, odzivnost in povezljivost sistemov nujne za uspešnost proizvodnih podjetij. Na področju proizvodnih aplikacij smo dosegli, da lahko v vsakem trenutku pokažemo celostno sliko podjetja, ki sega tudi na mehka področja, in kompetence ljudi, ki so pogosto razlog za uspeh ali neuspeh.

»Pričakovanja trga ni več mogoče izpolniti brez povezanosti digitalizacije in ljudi, ki imajo prave kompetence, da naredijo vrhunski izdelek in izvedejo storitve, ki stranko navdušijo,« poudarja Ocepek. Za zagotavljanje konkurenčnosti bo v prihodnosti do izraza vse bolj prihajala ustvarjalnost zaposlenih.

Prihodnost in industrija 5.0

V okviru Industrije 5.0, s pomočjo digitalizacije in povezovanja, bodo podjetja postala tehnološko veliko bolj primerljiva. Za naše stranke je pomembno, da smo parter, ki gleda naprej in razvija rešitve, ki bodo pomagale ohranjati konkurenčno prednost podjetij in izpolniti pričakovanja novih generacij uporabnikov.

Glas Gospodarstva - industrija in internacionalizacija
Glas Gospodarstva – industrija in internacionalizacija

Članek je objavljen v reviji Glas gospodarstva – INDUSTRIJA IN INTERNACIONALIZACIJA, september 2020