Digitalizacija podpore vzdrževanju v besedi in praksi s pomočjo IBM MAXIMO

Avtor: Kopa d.d.

Vzdrževanje in upravljanje sredstev v vseh vrstah podjetjih ima pomemben vpliv na poslovanje podjetij. Ob investiranju v nove proizvodne linije, stroje in tehnologije je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno vzdrževanje in upravljanje. Digitalizacija podpore vzdrževanja in upravljanja sredstev je torej nujna.

Kaj so ključni dejavniki pri izbiri rešitev za podporo vzdrževanju, kako se lotiti izbire rešitve, kako pristopiti do končnih odločevalcev (vodstvo podjetja)? Pričakovanja o uporabnosti in učinkih rešitve za vodstvo in lastnike podjetja  in končno tudi vzdrževalce. 

Se odgovor skriva v digitalizaciji podpore vzdrževanju skladno s smernicami Industrija 4.0 ter IoT?

Ključni dejavniki pri izbiri informacijske rešitve za podporo vzdrževanju

Pri izbiri informacijske rešitve si pomagamo z odgovori na ključna štiri področja:

  1. cilji in zahteve vodstva podjetja, potrebe in cilji vodstva vzdrževanja in potrebe vzdrževalcev.
  2. uporabnost rešitve v primerljivih podjetjih
  3. tehnološka platforma
  4. kompatibilnost in povezljivost z obstoječimi sistemi v podjetju oz. planiranimi rešitvami (SCADA, ERP …)

Zahteve in doseganje ciljev o razpoložljivosti, zastojih, stroških vzdrževanja, …, so podatki, ki jih vzdrževalci dnevno ali periodično rabijo pri zagotavljanju podatkov vodstvu podjetja. Ti podatki so dinamični in se spreminjajo glede na vnos podatkov (poraba material, zastoji, stroški…) in so vzdrževalcem potrebni tudi za hitro ukrepanje. Pri izbiri rešitve je to zagotovo najpomembnejši dejavnik (kazalniki, analize, poročila, obvestila …)

Slika 1: Prikaz kazalnikov in podatkov v realnem času

Pri izbiri rešitve se lahko naslonimo tudi na dobre prakse v sorodnih podjetjih. Ne smemo pa pozabiti ali je tehnološka zasnova podprta s strani interne IT službe, ki bo morala zagotavljati določene funkcije podpore kot tudi povezljivost z ostalimi informacijski sistemi in orodji v podjetju.

Avtor članka je Aljaž Gradišnik, Vodja programa IBM Maximo – KOPA EAM, KOPA d.d.

Dodatne informacije: aljaz.gradisnik@kopa.si