V digitalizirani proizvodnji poslovna analitika polno zaživi

Avtor: Vika Krajnc

Digitalizacija podjetjem olajša poslovanje, pohitriti delovne procese, izboljša kvaliteto izdelkov in storitev ter v osnovi poskrbeti za predstavitev podatkov, ki omogočaj natančnejše in hitrejše odločitve ter manjše tveganje. V zaostrenih pogojih pa je lahko digitalizacija ključna za uspešnost oz. obstoj podjetja.   To, da podjetjem pomagamo pri uspešnosti je gonilo programskih rešitev, ki jih razvijamo v podjetju Kopa d.d. in jih uspešno implementiramo v podjetja, ki so stopila na pot digitalne transformacije.

V zadnjih dveh letih smo v koroškem podjetju Kopa d.d. prenovili in nadgradili programsko rešitev za monitoring proizvodnje Utrip.net. Največjo dodano vrednost prinašata izboljšana uporabniška izkušnja in intuitiven uporabniški vmesnik ter nadgrajena poslovna analitika, ki nedvomno prikazuje podatke in kazalnike proizvodnje. Prenovljeno rešitev smo uspešno implementirali v družinsko podjetje Tech-Gum d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo gumijastih izdelkov ter izdelkov iz gume in kovine. Zadali so si projekt digitalizacije proizvodnje in poslovnih procesov, saj so želeli pridobiti poenoten in celovit pregled nad delovanjem proizvodnje ter možnost analize v časovni vrsti, do posameznih parametrov in dogodkov v proizvodnji.

Digitalizacija proizvodnega procesa

Proizvodni proces smo z rešitvijo Utrip.net digitalizirali in povezali do te mere, da vsako minuto v sistem prejmejo podatke s strojev, ne glede na tip, znamko, letnico in proizvajalca stroja. Posamezni proizvodni parametri se sproti osvežujejo in se preko programske rešitve prikazujejo na nadzorni tabli. Prikazani so podatki iz ERP oz. poslovnega sistema, kadrovskega sistema, registracije in so uparjeni s podatki iz sistema za direktni zajem podatkov s senzorjev strojev  (MES sistem).

Digitalizacija proizvodnje in prikaz trenutnega stanja na prijaznem vmesniku zagotavljata ažurne podatke ter močno izboljšata odločanje, ukrepanje in odpravljata papirno dokumentacijo. Z ustreznimi rešitvami za spremljanje proizvodnje in fleksibilno informacijsko podporo, je realno povečanje skupne učinkovitosti proizvodnih procesov (OEE), kar brez povečanja proizvodnih kapacitet pomeni tudi večje prihodke in lažje doseganje rokov.

Prav to preoblikovanje velike količine podatkov v koristne informacije je glavna naloga analitike Utripa. S tem smo v podjetju Tech-Gum d.o.o. vzpostavili sledljivost dogodkov in odgovornosti, zmanjšali možnost napak zaradi napačnih verzij dokumentov ter povečali odzivnost v primeru odstopanj. Zaradi časovnega zapisa lahko vodje in odgovorni primerjajo normativne podatke z dejanskimi, do nivoja vrednosti posameznega parametra v procesu, kar omogoča zagotavljanje kvalitete procesa in je osnova za optimizirajo proizvodnje, za zagotavljanje najvišje kakovosti izdelkov in storitev.

Povezava z Power BI orodjem

Programsko rešitev Utrip.net smo povezali oz. nadgradili s preglednim Power BI orodjem. Tako ima vodstvo podjetja možnost primerjave posameznih strojev, delovnih nalogov, operacij, izdelkov, njihove kvalitete, pregled nad izmetom oz. primerjavo vseh možnih parametrov, ki so potrebni za učinkovito poslovanje. Posamezni proizvodni in procesni parametri ter dogodki iz proizvodnje se beležijo v časovni vrsti, kar omogoča analiziranje podatkov do najmanjše časovne enote in prepoznavanje vzrokov v primeru odstopanj.

Glavna dodana vrednost programske rešitve za spremljanje proizvodnje ter povezava z analitičnim BI orodjem je v tem, da sistema množico informacij predstavita v razumljivi obliki. Vodje in odločevalci lahko sprejemajo prave odločitve glede na dejansko stanje, normative in trende, ki jih narekuje trg.

Glas Gospodarstva, november 2021
Glas Gospodarstva, november 2021

Članek je bil objavljen v reviji Glas Gospodarstva, panožna številka Digitalizacija, november 2021