Dvig minimalne plače v letu 2022

Avtor: Vika Krajnc

V Uradnem listu št. 5/2022 z dne 12. 1. 2022 je bil objavljen znesek minimalne plače, ki ga je po posvetovanju s socialnimi partnerji določil minister za delo.

Minimalna plača se za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2022, zviša za 4,9 % in znaša 1.074,43 EUR. V programski rešitvi za obračun plač znesek minimalne plače spremenite na ustrezni konstanti organizacijske enote.

Prav tako se za plače od vključno januar 2022 dalje spremeni najnižja osnovna za prispevke. Za plačo januar in februar 2022 je znesek najnižje osnove 1.113,72 EUR. Od 1. 3. 2022 bo v uporabi nov znesek najnižje pokojninske osnove, ki bo objavljen kasneje. Znesek najnižje osnove za prispevke v programski rešitvei prav tako spremenite na ustrezni konstanti organizacijske enote.

Lestvica za odmero dohodnine in davčne olajšave ostajajo za leto 2022 enake kot za 2021.